Een noodfonds voor Hilversummers in nood

Door Jacqueline Kalk op 18 september 2022

De PvdA Hilversum wil dat de gemeente een noodfonds van 1 miljoen euro instelt om inwoners te helpen die dreigen uit hun huis gezet te worden of van gas, water of elektriciteit afgesloten te worden. Het kabinet houdt de lippen gesloten over échte maatregelen, en de gevolgen van de energie- en inflatiecrisis zijn te hoog om langer te wachten. Raadslid Jacqueline Kalk dient komende raadsvergadering een motie in, die zij hieronder toelicht.

Bekijk de motie voor de raad van 21 september >

Steeds meer inwoners in de problemen buiten hun schuld om

Op dit moment hebben onze inwoners te maken met hoge inflatie, prijsstijgingen en oplopende energieprijzen. De mate waarin inwoners hierdoor worden geraakt verschilt sterk en hangt af van hoe energiezuinig je huis is, hoe lang het energiecontract nog vaststaat en hoe financieel weerbaar je bent. Uit verschillende signalen blijkt dat steeds meer inwoners in ons dorp de kosten voor de primaire lasten (wonen) niet altijd meer kunnen opbrengen. Wij maken ons hierover zorgen. Het hoort in Hilversum een uitgangspunt te zijn dat iedere inwoner een dak boven zijn of haar hoofd heeft en is aangesloten op gas, water en elektra.

Oplossingen vanuit het Rijk komen voor veel mensen te laat

Het Rijk onderzoekt nu verschillende koopkrachtmaatregelen en maakt de plannen op Prinsjesdag bekend. Eventuele oplossingen komen naar verwachting te laat voor een aantal mensen. Wij willen niet langer afwachten en komen daarom nu met het voorstel voor een noodfonds. De structurele en fundamentele oplossingen moeten van het rijk komen, maar niet iedereen kan daarop wachten. In het besef dat een noodfonds ook slechts beperkt mensen kan helpen in Hilversum is het bedoeld als een vangnet om de zwaarste persoonlijke consequenties af te wenden: huisuitzetting of afsluiting van gas, water of elektra. In deze noodsituaties kan een inwoner een beroep doen op het noodfonds. Met dit noodfonds wordt ook voorkomen dat mensen uit de schuldsanering worden gezet vanwege deze uitzonderlijke prijsstijgingen. Het noodfonds start met een budget van maximaal 1 miljoen euro. Het is niet bekend of en hoe het gaat lopen, daarom moet continue de vinger aan de pols worden gehouden en waar nodig worden bijgestuurd.

Samenwerken met maatschappelijke partners

Daarnaast is het belangrijk een beroep te doen op onze maatschappelijke partners in de stad. Om met ons meer problemen te voorkomen en in ieder geval tijdig te signaleren. Denk aan bestaande netwerken rond vroegsignalering, de buurtnetwerken van Versa, de corporaties en de nutsbedrijven. Bij alle netwerken en partners zal het noodfonds bekend moeten zijn en met hun zal gekeken moeten worden wat er nog meer nodig is om te zorgen dat mensen het hoofd boven water kunnen houden, niet uit huis worden gezet en niet worden afgesloten van gas, water en licht.

Steun voor wie in noodsituatie terecht komt

Met het noodfonds wordt steun geboden aan inwoners in noodsituaties. De bedoeling van het noodfonds is om te voorkomen dat inwoners worden afgesloten van gas, water of elektra en/of uit huis worden geplaatst. Uitgangspunten kunnen zijn:

 • Het noodfonds is toegankelijk voor iedere inwoner die woonachtig is in de gemeente Hilversum.
 • De inwoner zit in een noodsituatie vanwege een aantoonbare dreigende uithuiszetting of een afsluiting van gas, water of elektra.
 • De inwoner heeft een huur, hypotheek- of energiecontract op naam.
 • Er zijn geen inkomensgrenzen. (ook midden inkomens kunnen hiervan gebruikmaken.)
 • De rekening ter voorkoming van afsluiting of uithuiszetting wordt vanuit het noodfonds rechtstreeks in één keer betaald aan de betreffende instantie.
 • Het bedrag in de factuur wordt in de vorm van een renteloze geldlening verstrekt. Door het geven van een lening komen de toeslagen van de Belastingdienst niet in gevaar. Een lening is immers geen inkomen. Als een inwoner in de wettelijke of minnelijke schuldsanering zit, kan overwogen worden of een gift wordt geven in plaats van een lening. Hiermee wordt voorkomen dat de schuldsanering wordt beëindigd.
 • Het totale saldo op de bank- en spaarrekening is niet toereikend om de afsluiting of de huisuitzetting te voorkomen. Hiervoor wordt een saldogrens ingevoerd, bedrag nader te bepalen.
 • Het eerste jaar na betaling vindt geen invordering van de geldlening plaats. Aflossing vindt plaats na het eerste jaar op basis van draagkracht. Een eventuele restant schuld wordt na 3 jaar aflossen naar draagkracht kwijtgescholden.
 • De ontvanger van een lening uit het noodfonds accepteert budgetadvies of -begeleiding van de gemeente. Waar dat kan wordt verwezen naar de mogelijkheden voor een energiecoach.
 • Mocht er in de tussentijd een landelijke oplossing voor dit probleem komen, dan geldt deze oplossing als voorliggend. Dit noodfonds wordt gezien als vangnet.
 • Looptijd noodfonds: in eerste aanleg zal het fonds een looptijd kennen tot ultimo 2023. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zal verlengen van de looptijd worden afgewogen.
 • Een inwoner kan eenmalig een beroep doen op het noodfonds.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst (datum en compleetheid) toegekend.
Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk