14 maart 2014

Jacques van Rooijen: “Iedereen verdient goede huisvesting!”

Veel arbeidsmigranten worden in groepen gehuisvest in een ruimte die daar veel te klein voor is, met als gevolg slechte leefomstandigheden voor deze mensen en overlast voor de buren. De PvdA wil woonoverlast die wordt veroorzaakt door Oost-Europese arbeidsmigranten terugdringen. De partij wil daarom maximaal één bewoner per 12 vierkante meter woonruimte, migranten spreiden over de stad en een harde scheiding tussen het werkcontract en het wooncontract. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer vandaag presenteren.

PvdA pakt woonoverlast door arbeidsmigranten aan

Jacques van Rooijen, nummer 5 van onze kandidatenlijst: “Mensen willen een goede woning, prettige buren en een veilige omgeving. Maar als in je wijk op grote schaal Oost-Europese arbeidsmigranten in te kleine woningen worden gehuisvest, zie je dat de wijk verloedert. Er is niets mis met een Poolse buur, maar er is wel wat mis met 15 Poolse buren in één eengezinswoning. Dat zorgt voor geluidsoverlast, vervuiling op straat en ruzies in het portiek. Voor de mensen die daarnaast wonen is hun huis niet meer hun thuis, en juist hen moeten we helpen.”

Maatregelen om overbewoning aan te pakken

Gemeenten krijgen, als het aan de PvdA ligt, extra bevoegdheden om te voorkomen dat arbeidsmigranten zich concentreren in kwetsbare wijken of in kleine dorpskernen. Ook aan de praktijk dat werkgevers Oost-Europese arbeidskrachten zelf in een te kleine ruimte huisvesten, wil de PvdA een einde maken. Zo mag er maximaal één bewoner per 12 vierkante meter woonruimte zijn, en mag de werkgever niet ook de huisbaas zijn. Dat laatste leidt volgens de PvdA vaak tot misbruik van de machtspositie en uitbuiting.

Download hier het PvdA Actieplan “Fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten” >