31 augustus 2013

Buurt is gedoe met Arie Loomanhuis zat

De gemeente Hilversum heeft stichting Jong Leven – gebruiker van het Arie Loomanhuis – de wacht aangezet. Wat ooit een bloeiende buurtvoorziening en speeltuin was, ligt er nu al jaren verlaten bij. De laatste jaren kenmerkt stichting Jong Leven zich vooral door problemen, aldus enkele buurtbewoners. In 2010 was er de kwestie van de verbouwing: er zou een verdieping op moeten om activiteiten voor o.a. Infoned te kunnen ontplooien. Na veel verzet van de buurt is van de hele verbouwing afgezien. In december 2012 werd de buurt opgeschrikt door een koolmonoxide incident. Uiteindelijk is dit goed afgelopen, maar de beheer en onderhoud van het gebouw – dat eigenlijk bestemd was voor de buurt – laat veel te wensen over.

Beëindiging ingebruikgave

Daarom heeft de gemeente nu besloten de ingebruikgave door stichting Jong Leven van het terrein aan de Mussenbroekstraat te beëindigen. De stichting en het clubhuis – door de bewoners zelf in 1954 neergezet – was bedoeld voor buurtgerichte activiteiten. Nu daar geen sprake meer van is, de boel verpaupert en de stichting geen enkele binding met de buurt meer heeft is het tijd de overeenkomst te beëindigen. Op zich vindt de PvdA dat een stap in de goede richting, ook al zal deze hele kwestie tot een juridische strijd lijden die mogelijk enkele jaren kan uren: de stichting Jong Leven heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Toch menen wij dat de wethouder nu door moet zetten en vast moet houden aan de beëindiging van het contract.

Meer aandacht voor de buurt

Begin 2012 is er overleg geweest tussen de gemeente en buurtbewoners. Dit overleg zou na drie maanden worden voortgezet. Echter de gemeente heeft nooit meer iets van zich laten horen. Dat overleg noodzakelijk is blijkt wel uit het groeiende aantal kleine incidenten en irritaties. Jongeren vinden maar moeilijk een goede plek in de buurt en gaan dan voor overlast zorgen. Groepjes die zich verzamelen rond speelpleintjes omdat er eigenlijk geen andere voorzieningen zijn. Nog maar kort geleden heeft dat tot enige commotie tussen buurtbewoners geleid. Ook de wijkagent signaleert een groeiend ongenoegen.

Daarnaast is de buurt bang dat het Arie Loomanhuis platgegooid wordt zodra het ontruimd is. Terwijl het onder de vleugels van Versa een goede functie in de buurt zou kunnen hebben. Een plek voor jong en oud in de buurt.

Stap voor stap

Als PvdA vinden wij dat de buurt meer aandacht verdient. Allereerst moet de gemeente de kwestie met het Arie Loomanhuis oplossen, maar tegelijkertijd moet zij de buurt ook fatsoenlijk informeren. Daarnaast moeten wethouders en ambtenaren maar eens met de buurtbewoners om de tafel gaan zitten om de recente incidenten te bespreken. Een buurtschouw waarbij wethouder, burgemeester en wijkagent, samen met bewoners al wandelend de buurt eens goed onder de loep nemen en met oplossingen komen. We gaan het de wethouder vragen, want naast de genoemde juridische procedures moeten er meer zaken in de buurt worden aangepakt.