27 januari 2016

In Hilversum is er geen ruimte voor bedreigingen en intimidatie

[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”]

Vanavond heeft de voltallige raad zich uitgesproken voor de vrijheid van meningsuiting en tegen diegenen die door middel van angst en intimidatie anderen de mond willen snoeren. Dit naar aanleiding van de ophef die afgelopen week ontstond over de bedreigingen die onze raadsleden hebben ontvangen. Maar ook bedreigingen van raadsleden van andere partijen de afgelopen tijd.

Want waar de meningen verschillen, hebben wij allen het beste met Hilversum voor. En samen werken wij aan een mooiere stad. De steun die de raad hier naar elkaar heeft uitgesproken is hartverwarmend. Wij hopen dat dit goede voorbeeld bijdraagt aan een betere maatschappij, waar respect en tolerantie de maatstaf zijn. En niet bedreigingen en intimidatie.

Verklaring van de raad van de gemeente Hilversum

Wij willen allemaal met elkaar het debat aan kunnen gaan. Over elk onderwerp. Het vrijuit mogen uiten van uiteenlopende meningen vormt immers de essentie van onze democratie. En zonder meer mag het debat stevig gevoerd worden. Of fel. Of zelfs op het scherpst van de snede. En zo scherp als het debat in de raadzaal mogelijk moet zijn, zo mag het ook in de maatschappij plaatsvinden. Maar respect voor de mening van de ander is daarbij niet alleen het uitgangspunt, maar ook een grens die niet overschreden kan en mag worden. Helaas is dat met een serie bedreigingen wel gebeurd.

Bedreigingen zijn verschrikkelijk. Ze hebben slechts de intentie een persoon in zijn of haar diepste wezen te kwetsen, te intimideren en te ontregelen. Maar bedreigingen vormen niet alleen een heftige inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer. Bedreigingen tasten ook het fundament van onze democratie en onze liberale rechtstaat aan. Iedereen mag vrijelijk zijn of haar mening uiten en iedereen mag het hartgrondig met elkaar oneens zijn. Maar elke vorm van bedreiging, van een vileine achterbakse uiting op internet tot in het openbaar dreigen met geweld, is volstrekt onacceptabel.
In Hilversum zijn recent meerdere raadsleden bedreigd. Deze raadsleden zetten zich met hart en ziel in voor het bestuur van onze gemeente en proberen naar eer en geweten een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor de uitdagingen waar ook Hilversum mee geconfronteerd wordt.

Europa, Nederland en Hilversum worden momenteel geconfronteerd met zeer grote uitdagingen. De opvang van vluchtelingen is niet alleen een groot humanitair probleem en een enorme logistieke opgave, maar maakt ook heel veel emoties los in de samenleving. Emotionele reacties zijn vaak begrijpelijk en gelukkig is daar binnen een democratie en het daarbij horende debat ook ruimte voor. Helaas is Hilversum de afgelopen tijd echter in aanraking gekomen met een hele andere, grimmige kant van deze maatschappelijke discussie. Want waar voor emoties een plek moet zijn, is met het bedreigen van een aantal raadsleden een grens overschreden.

Bij deze gelegenheid wil de voltallige Hilversumse raad deze bedreigingen met de scherpst mogelijke bewoordingen afkeuren. Wij, alle raadsleden, staan ondubbelzinnig achter onze collega’s en zullen schouder aan schouder met hen de uitdagingen waar Hilversum voor staat tegemoet treden. Want ook in onze Hilversumse democratie wijken wij niet voor diegenen die het recht in eigen hand willen nemen en op bijzonder laffe wijze democratisch gekozen raadsleden bedreigen en het vrije woord willen ontnemen. Wij hopen dat het debat over vluchtelingen, en over welk ander onderwerp dan ook, met passie en overtuiging gevoerd kan worden. Wij hopen echter nog veel meer, dat respect en beschaving spoedig in de maatschappelijke discussie hervonden worden. Want met bedreigingen wordt slechts angst gezaaid, en dat is zelden een goede basis voor een complex politiek besluit.