4 april 2013

PvdA wil meer duidelijkheid over dierenasiel Crailo

Er is al heel wat gezegd en geschreven over dierenasiel Crailo. Wethouder van der Want (D66) wil de opvang van zwerfdieren verplaatsen naar Amersfoort. In het gewest is daar overeenstemming over bereikt onder aanvoering van Jannie Bakker, wethouder in Huizen. Toch blijven wij van de PvdA met zoveel vragen zitten, dat de discussie hierover voor ons nog niet is gesloten. Daarom willen wij de wethouder en het dierenasiel nog een keer horen in een extra commissievergadering. Deze zal eind april of in mei plaats vinden.

Dierenasiel komt met nieuw voorstel

Afgelopen donderdag 28 maart heeft het Dierenasiel Crailo een brief gestuurd naar alle gemeenten in het gewest. Twee zaken zijn daarin zeer opvallend. Allereerst is het dierasiel eindelijk bereid haar prijs voor de opvang van zwerfdieren te verlagen. Tevens schrijven zij dat ze al sinds 2011 ISO 9001 gecertificeerd zijn. Anders gezegd, ondanks de gedateerde behuizing, voldoet Crailo aan de wettelijke voorschriften. Deze twee nieuwe ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om toch nog eens met de wethouder om de tafel te gaan. En natuurlijk ook met het dierenasiel zelf.

Prioriteit PvdA ligt bij goede opvang

Voor de PvdA is het belangrijk dat zwerfdieren fatsoenlijk, humaan en met zorg worden opgevangen. Zeker in deze tijd dat mensen steeds vaker hun hond, kat of ander huisdier wegens de economische omstandigheden de deur uit doen. Dierenasiels ziitten inmiddels overvol, vaak worden dieren op straat gezet als er kosten moeten worden gemaakt. Een schrijnende situatie en dat willen wij als PvdA absoluut voorkomen. Geen zieke en uitgemergelde dieren zwervend op straat. De opvang moet goed geregeld zijn.

Regionale opvang indien mogelijk

Natuurlijk heeft opvang in de regio onze voorkeur. Een dierenasiel dicht bij huis, wie wil dat niet. Maar voor ons staat ‘ goede opvang van zwerfdieren’ op de eerste plaats, daarna de kosten die de gemeente moet betalen en als derde de plek van opvang. Crailo was niet alleen veel duurder met de opvang van zwerfdieren, maar de kwaliteit liet ook te wensen over. Daar lijken – maar dat moet nog blijken – nu stappen in gemaakt. Een beetje laat, maar beter laat dan nooit. Deze gewijzigde omstandigheden zijn voor ons aanleiding nogmaals met de wethouder in overleg te gaan. En graag horen we ook de mening van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming.

Wethouder moet meer openheid van zaken geven

De informatievoorziening van de kant van de wethouder laat ook te wensen over. Zo zijn er geen stukken van het gewest beschikbaar, is het collegebesluit vooralsnog niet openbaar en weten we als raad niet wat we in Amersfoort moeten betalen. Van de wethouder verlangen we meer openheid en inzicht in de stukken.

Waar het de PvdA om gaat is kwalitatief goede opvang voor in de steek gelaten zwerfdieren. Crailo moet wat ons betreft niet alleen zorgen dat de opvang voldoet aan wettelijke eisen (vaak minimaal), maar hoogwaardig van kwaliteit is, tegen een marktconforme prijs. Eigenlijk beter dan Amersfoort. Dan valt er met ons te praten.