4 juni 2013

Bal ligt bij bestuur dierenasiel Crailo

Dierenasiel Crailo is afgevallen als kandidaat om de zwerfdieren in de regio op te vangen. Daaraan liggen de volgende oorzaken ten grondslag. De prijs voor opvang in Crailo was ruim het dubbele van opvang elders. De bestuurlijke constructies van Crailo – met de vele Bv’s van de directie – zijn diffuus en ondoorzichtig. Onduidelijk blijft hoe publiek geld precies besteed wordt en waar het terecht komt. En na een controle van de Ned. Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is de opvang niet geschikt geacht volgens het geldende Honden en Kattenbesluit 1999.

Heel jammer

Hond AsielDe PvdA heeft opnieuw aan de wethouder gevraagd het besluit rond het dierenasiel ter discussie te stellen omdat wij in principe vinden dat zwerfdieren in de regio opgevangen moeten worden. En nog steeds vinden wij dat de opvang dicht bij huis en kwalitatief hoogwaardig moet plaatsvinden. In die zin hebben we veel waardering voor de vrijwilligers en medewerkers van dierenasiel Crailo. Zij doen hun uiterste best om ontheemde dieren een rustige en goede opvang te bieden. Helaas kent de vereniging een bestuur dat nauwelijks ingrijpt, daar waar het wel actie zou moeten ondernemen. Daarnaast vormt dit bestuur ook het bestuur van twee stichtingen Dierenasiel Crailo waar de directeur wederom de gevolmachtigde van is. En daarnaast is de directeur grootaandeelhouder van elf Bv’s. Deze Bv’s verzorgen allerlei diensten aan en in het dierenasiel, zoals de dierenwinkel en de dierenartsen. Kortom het is volledig ondoorzichtig hoe de geldstromen binnen dit doolhof van vereniging, stichtingen en Bv’s verloopt. Daarnaast vinden wij het jammer dat de meeste bestuursleden geen enkele binding hebben met de regio en in andere delen van het land wonen. Tevens is het een ongelukkige keuze dat de jaarrekening opgemaakt wordt door Armada bv, een administratiekantoor van de penningmeester van de vereniging.
Als de vereniging Crailo hier openheid van zaken over kan en wil geven, zijn wij alsnog bereid te kijken hoe de opvang in Crailo geregeld zou kunnen worden. Dat is mogelijk aangezien het contract met Dieren Bescherming Centrum Amersfoort, waar de dieren nu opgevangen gaan worden, jaarlijks opgezegd kan worden.

Kwaliteit

Maar het schort ook aan de kwaliteit. De gebouwen zijn verouderd en kennen veel achterstallig onderhoud. Dit komt de kwaliteit van de opvang niet ten goede. Nog maar kort geleden heeft de NVWA in een rapport aangegeven ‘niet akkoord’ te zijn met de opvang van zwerfdieren bij Crailo, dit op basis van het honden en kattenbesluit 1999.
Het is jammer dat met de nieuwbouw van de (dienst)woning van de directeur, de onderkomens van de dieren niet gelijktijdig zijn aangepakt. Nu steken deze schril af tegen het nieuwe houten chalet.

Actie van bestuur

Zoals we keer op keer duidelijk maken, zijn wij nog steeds voor opvang dicht bij huis. Maar deze moet kwalitatief goed zijn en er moet sprake zijn van ‘ good governance’. In gewoon Nederlands het bestuur moet open en transparant opereren. Als men daar verbeteringen in aanbrengt zijn wij ten alle tijden bereid om met Crailo opnieuw om de tafel te gaan zitten.