PvdA op de bres voor behoud NS loketten

4 februari 2021

De NS heeft aangekondigd bij een aantal stations de loketten te gaan sluiten. Ook bij station Hilversum moet het loket verdwijnen omdat te weinig mensen er gebruik van maken, volgens de NS. De PvdA vindt dat het Openbaar Vervoer voor iedereen toegankelijk moet blijven. Kersvers commissielid Fabian Lawerman komt in actie en roept het college op met de NS in gesprek te gaan.

Wij zijn niet de enigen. De Provincie Noord-Holland heeft zich ook al uitgesproken tegen het sluiten van de loketten en gaat in gesprek met de NS. Het personeel van de ticketservice in Hilversum heeft een brandbrief gestuurd naar de raad waarin ook wij worden opgeroepen om in actie te komen. Als het loket uit station Hilversum verdwijnt dan kun je nergens in Hilversum meer handmatig een kaartje kopen voor de trein. Lawerman: “De NS moet de toegankelijkheid van het OV vanuit Hilversum waarborgen, ook voor digitaal minder vaardige mensen.”

Naar verwachting zal het college onze vragen beantwoorden in de commissievergadering op 10 februari. Wij hebben er vertrouwen in dat D66-wethouder Annette Wolthers de zaak net zo ziet als ons, en wie weet: misschien is ze zelfs al in actie gekomen.

Onze vragen:

“Geachte wethouder,

Onlangs bereikte ons het bericht dat de NS van plan is om de bemenste loketten bij verschillende stations in Nederland te sluiten, waaronder bij station Hilversum. De gemeenteraad ontving hierover een brandbrief van de medewerkers zelf met de oproep voor overheden om zich in te zetten voor het behoud van onder andere het NS loket bij station Hilversum.

Naar aanleiding van deze situatie hebben wij de volgende vragen voor de wethouder en het college:

  1. Heeft de college kennis genomen van dit voornemen van de NS, alsmede de brandbrief van het personeel van de loketten?
  2. Heeft het college kennis genomen van het feit dat Provinciale Staten Noord-Holland maandagavond unaniem heeft ingestemd met de oproep aan GS om met de NS in overleg te gaan om de loketten te behouden?
  3. Deelt het college onze mening dat de toegankelijkheid van het OV vanuit Hilversum gewaarborgd dient te blijven, ook voor digitaal minder vaardige mensen?
  4. Is het college bereid om samen met de provincie NH op te trekken bij het overleg met de NS voor het behoud van de loketfunctie bij station Hilversum?
  5. Zo ja, wil het college de raad van de ontwikkelingen mbt dit overleg op te hoogte houden of deze terugkoppelen?

Fabian Lawerman
PvdA Hilversum”