28 februari 2014

Meer en betere huisvesting!

De PvdA Hilversum wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten en mensen met een lager inkomen. We willen dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar bijvoorbeeld studentenwoningen worden weggenomen. Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt.

Dat staat in een actieplan (pdf) van onze Tweede Kamerfractie dat vrijdag wordt gepresenteerd. Het plan is mede ondertekend door lijsttrekker Hans Haselager en van harte ondersteund door de PvdA Hilversum.

Download het actieplan (pdf) >

“Naming en shaming”

PvdA kandidaat Bart van Wilgenburg (nr 8) weet nog goed hoe moeilijk het ook in Hilversum is om een betaalbare huurwoning te krijgen: “Er zijn huisjesmelkers die panden niet onderhouden of studenten veel te veel laten betalen voor een klein rotkamertje. Het wordt tijd dat deze worden aangepakt. Door ‘naming en shaming’ van notoire huisjesmelkers worden studenten gewaarschuwd met wie ze geen zaken moeten doen.”

Daarnaast wil de PvdA dat huisjesmelkers worden beboet bij een eerste overtreding, bij een tweede krijgen zij een verhuurverbod (zonder gevolgen voor huidige huurder) en bij een derde overtreding wordt de exploitatie van de huurwoning overgenomen.

Langdurig leegstaande kantoren ombouwen voor meer woningen

Door de stijgende studentenaantallen kan niet worden gewacht met het creëren van nieuwe studentenkamers. Eigenaren van langdurig leegstaande kantoren moeten daarom worden beboet als zij niet meewerken met het ombouwen van hun bedrijfspand naar een studentenwoning. Daarnaast moet de overheid de oprichting van een particulier investeringsfonds stimuleren, waarmee 30.000 nieuwe studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd.

Huurteam Hilversum behouden voor de toekomst

Tot slot wil de PvdA Hilversum dat het huurteam in Hilversum behouden blijft en meer bekendheid moet krijgen, zodat zij voorlichting kunnen blijven geven over de rechten van huurders en kunnen helpen bij huurproblemen. Zo maken we werk van het versterken van de positie van huurders.