Zorgen over huisvesting arbeidsmigranten

Door Joop Lahaise op 13 juni 2021

Tien tot vijftien mensen die in één huis wonen. Een woonkamer vol matrassen, zelfs tuinhuisjes waar mensen moeten slapen. Verloederde, verwaarloosde huizen in slechte staat van onderhoud. Geen wonder dat de brand in het Schilderskwartier in Den Haag vorige maand zo snel om zich heen sloeg. Naderhand moesten veertig woningen onbewoonbaar worden verklaard.

PvdA commissielid Joop Lahaise maakt zich al langere tijd zorgen. Hoeveel arbeidsmigranten moeten ook in Hilversum onder erbarmelijke omstandigheden wonen? En welke risico’s levert dit op voor hen en de buurt eromheen? Daarom heeft hij schriftelijke vragen opgesteld die wij afgelopen vrijdag aan het college hebben gesteld.

Schriftelijke vragen college B&W

“Geacht college,

Volgens HetPon/Telos telde Nederland in 2018 ruim 650.000 arbeidsmigranten. Een deel daarvan verblijft in Hilversum. Een groot aantal arbeidsmigranten woont onder erbarmelijke omstandigheden, op vakantieparken, in illegale pensions en met velen in te krappe woningen. Daarbij kan sprake zijn van corona- en brandgevaarlijke situaties, door onder meer het te dicht op elkaar, met teveel personen in één woning verblijven die daar niet voor zijn bestemd.

Bij de grote brand in het Haagse Schilderskwartier op 20 mei jl. bleken in de kleine huizen veel arbeidsmigranten wonen. Het zou soms gaan om wel tien tot vijftien mensen per woning. In nieuwsberichten viel te lezen dat de brandweer in Den Haag zich rot is geschrokken over de omstandigheden waaronder deze arbeidsmigranten leven. Bij de woningbrand op een bedrijventerrein eerder die maand in het Brabantse Werkendam kwamen drie arbeidsmigranten om het leven.

Ook in Hilversum wonen veel arbeidsmigranten. De aanwezigheid van meerdere Oost-Europese supermarkten en lang parkerende personenauto’s met Oost-Europese kentekenplaten waarbij er duidelijke sprake is van wonen wijzen daarop. Bewoners in onder meer Oost melden meervoudige bewoning in panden die daar niet voor zijn bedoeld en hoogstwaarschijnlijk ook niet op zijn ingericht. Om een goed beeld te krijgen of er in Hilversum sprake is van illegale en/of onverantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u met ons eens dat arbeidsmigranten deugdelijk en veilig gehuisvest moeten zijn?
  2. Is bij de gemeente Hilversum het aantal arbeidsmigranten bekend dat in Hilversum woont, exact of anders bij benadering? De ervaring uit andere gemeenten leert ons dat arbeidsmigranten zich niet altijd inschrijven in de gemeente waar zij (tijdelijk) wonen. Zijn er signalen bij u bekend dat dit ook in Hilversum het geval is? Zo ja, kunt u dan een schatting geven van het aantal arbeidsmigranten dat niet geregistreerd in Hilversum verblijft?
  3. Ook in Hilversum worden er kamers verhuurd aan arbeidsmigranten. Kunt u aangeven om hoeveel geregistreerde woningen/panden het gaat, eventueel bij benadering? Zijn deze panden allemaal geschikt voor meervoudige bewoning?
  4. Zijn er in Hilversum, voor zover u bekend, schrijnende huisvestingsproblemen met arbeidsmigranten?
  5. Is de gemeente Hilversum bereid om de huisvesting van arbeidsmigranten in kaart te brengen en maatregelen te nemen om onveilige situaties aan te pakken?”
Joop Lahaise

Joop Lahaise

In Hilversum telt iedereen mee. Wie niet zelf een inkomen kan vergaren, hoeft geen armoede te lijden. In mijn Hilversum is iedereen zeker van een menswaardig bestaan en hoeft niemand naar de voedselbank. De gemeente zet actief in op het bestrijden van armoede, schuldhulp en het begeleiden van wie dat nodig heeft naar passend werk,

Meer over Joop Lahaise