Uitnodiging algemene ledenvergadering 8 januari

4 januari 2018

Graag nodigen we jou uit voor de kandidaatstellende ledenvergadering van de PvdA afdeling Hilversum. Ook vind je in dit bericht de conceptkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Op de ledenvergadering wordt ook een aantal procedurele punten, het werkplan en het verkiezingsprogramma besproken en vastgesteld. In de agenda staan de links naar de betreffende documenten.

We hopen jullie allen op 8 januari te mogen begroeten op deze vergadering!

Agenda vergadering PvdA Hilversum 8 januari 2018

De bijeenkomst vindt plaats in de Theaterzaal van de Bibliotheek: ‘s-Gravelandseweg 55, Hilversum. De zaal gaat om 19:30 uur open – de vergadering start om 20:00 uur.

Agenda

1. Opening door de voorzitter van de avond door vergadervoorzitter Gerdi Verbeet
2. Discussie over en vaststelling van het concept-verkiezingsprogramma. Dit agendapunt zal worden ingeleid door Inge Zielhorst, lid van de programmacommissie. Er zijn amendementen en moties ingediend.
3. Discussie over – en vaststelling van conceptkieslijst. Hieronder kunt u de conceptkandidatenlijst lezen. Dit agendapunt zal worden ingeleid door de leden van de kandidaatstellingscommissie Jet Bussemaker, Dig Istha en Fouad Sidali.
4. Vaststelling concept-werkplan 2018 en conceptbegroting 2018.
5. Afdracht van € 3000 aan het partijbureau. Dit punt wordt ingeleid door Inge Zielhorst, penningmeester van het afdelingsbestuur.
6. Rondvraag
7. Toespraak beoogd lijsttrekker en sluiting

Concept kandidatenlijst PvdA Hilversum

Hierbij presenteren wij jullie de conceptkandidatenlijst van de PvdA-afdeling Hilversum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het samenstellen van zo’n lijst is altijd een uitdagende opgave en dat was zeker het geval voor Hilversum. Er was ook veel tijdsdruk.

Maar we zijn trots op deze lijst en we gaan er van uit dat de leden dit ook kunnen zijn. Met deze kundige en enthousiaste partijgenoten moet het mogelijk zijn om in maart 2018 een geweldige uitslag voor elkaar te krijgen!

Met vriendelijke groet,

de kandidaatstellingscommissie

Jet Bussemaker
Dig Istha
Fouad Sidali

Concept kandidatenlijst

1. Femke van Drooge
2. Jacqueline Kalk
3. Durk Heidbuurt
4. Nelleke Degenhart
5. Andre Louwen
6. Helma Ketelaar
7. Jos Oude Elferink
8. Joop Lahaise

20171222.VerkProgrConcept

20171222.Moties_amandementen-_ALV_Hilversum

20171222.WERKPLAN-2018_Hilversum

20171222.Begroting-Afdeling_Hilversum-2018