Stop vastgoedspeculatie in Hilversum!

Door Jacqueline Kalk op 10 september 2020

Het opkopen van woningen om ze meteen weer door te verhuren, voor eigen gewin. Het drijft de prijzen nog verder op in een al op hol geslagen woningmarkt. Woensdagavond heeft de PvdA in de raadsvergadering een belangrijke stap gezet om het moeilijker te maken voor vastgoedbeleggers in Hilversum. Door een motie, die brede steun van de raad heeft gekregen, gaat het college snel werk maken van een zogenaamde zelfbewoningsplicht. Lees hieronder het betoog en de motie van Jacqueline Kalk.

“Voorzitter,

Ik hoef u en mijn collega’s niet uit te leggen dat de woningmarkt volledig op hol is geslagen. Starters krijgen geen toegang, de wachtlijsten voor de sociale huur zijn inmens en de prijzen stijgen nog steeds. En dat geldt zeker voor de huren in de vrije sector. Betaalbare woningen zijn een schaars goed. En dat terwijl wonen, een dak boven je hoofd een basisbehoefte is. Van u, van mij, van onze kinderen. En natuurlijk, de gemeente heeft veel plannen om te bouwen. Dat is ook heel goed. Maar het probleem is dat woningen steeds vaker een beleggingsobject zijn en een makkelijke manier van geld verdienen in plaats van een huis om in te wonen. En om te stimuleren dat huizen worden gekocht door die mensen die er ook echt in willen gaan wonen is de zelfbewoningplicht een uitstekend middel.  

Hiermee kunnen we voorkomen dat al die mooie huizen die u gaat bouwen en in de verkoop gaan, worden opgekocht door beleggers of kopers die zich niet verbonden voelen met Hilversum en met onze inwoners en wijken. Maar die er alleen op uit zijn om gemakkelijk en snel veel geld te verdienen. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen. Ouders die hun kinderen helpen of mensen die verhuren en dit wel doen op basis van een woningwaarderingstelsel zijn de goede uitzonderingen. En die mensen willen we het niet moeilijk maken. Maar wel de belegger uit Qatar of de huisjesmelker uit Hilversum. Daarom vragen wij u deze zelfbewoningsplicht standaard op te nemen bij nieuwe woningen en te onderzoeken welke mogelijkheden er voor deze zelfbewoningsplicht zijn bij de doorverkoop van bestaande woningen. Zoals wij dat in onze motie hebben verwoord. 

Wij staan met deze wens niet alleen. Veel gemeenten in onze directe omgeving hebben deze zelfbewoningplicht al ingevoerd. Juist doordat zij dat wel al hebben gedaan zal de druk bij ons alleen maar groter worden. En daarmee ook noodzaak en wenselijkheid van deze zelfbewoningsplicht. In combinatie met de doelgroepenverordening, zijn wij dan echt iets aan het doen om onze woningmarkt weer toegankelijk te krijgen voor starters en huishoudens met een middeninkomen. Wij vragen u wel dit deze keer met gezwinde spoed ter hand te nemen. en dat geldt ook nog steeds voor de doelgroepenverordening.”


De motie werd door de PvdA ingediend mede namens de ChristenUnie, de Socialistische Partij, Democraten Hilversum, Hart voor Hilversum, het CDA, Hilversums Belang, Leefbaar Hilversum en Groenlinks. GroenLinks-wethouder Bart Heller heeft hem warm ontvangen en gaf aan er graag mee aan de slag te gaan. Uiteindelijk is de motie unaniem aangenomen, een mooie zet voor Hilversum!

Bekijk de motie hier ->

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk