Stevent Hilversum af op miljoenentekort in de Jeugdzorg en WMO?

Door Privé: Femke van Drooge op 20 juni 2019

Deze week bespreekt de gemeenteraad de kadernota voor 2020 met het college. Het college heeft komende tijd meer aandacht voor het Sociaal Domein en dat juichen wij van harte toe. Maar de grootste problemen die wij voorzien blijven nog onderbelicht. Dat zijn de hard stijgende kosten voor de Jeugdzorg en de WMO. Wij voorzien in 2019 en 2020 een miljoenentekort voor de gemeente, als zij niet snel ingrijpende keuzes maakt in de begrotingen.

Bekijk onze bijdrage in de commissievergadering hier >

In het hele land stijgen de kosten van de WMO en Jeugdzorg de laatste jaren al uit de pan. Ook Hilversum heeft weer opnieuw een miljoenenoverschrijding op Jeugdzorg en WMO in 2018. Dat is al het tweede jaar op een rij. Deze stijging van kosten gaat gewoon doorzetten. Het college moet hier nú op bijsturen om structurele tekorten in de komende jaren te voorkomen.

Waarom denken wij dit?

Het college doet voorkomen alsof die stijging van kosten totaal onvoorspelbaar is, maar dat is niet zo. Allereerst doordat wij weten dat er door maatschappelijke ontwikkelingen een stijging van aanvragen te verwachten is. Denk hierbij aan de invoering van het abonnementstarief in de WMO, de steeds langer thuiswonende ouderen, of de jongeren die steeds vaker en eerder worden doorverwezen naar Jeugdzorg.

Ook tekorten in Hilversum

Daarnaast kunnen wij het zelf in Hilversum ook gewoon zien. Wij hebben het initiatief genomen om de cijfers op te graven van de begrotingen en kosten voor de WMO en Jeugdzorg van 2016 tot 2019. Dat heeft geleid tot de volgende grafiek die wij hebben opgesteld.

Blauw = begroot (inclusief wijzigingen tijdens het jaar). Oranje = werkelijke kosten. De stippellijnen zijn voorspellingen.

 

Hier zie je duidelijk dat er in 2017 en 2018 al een flink verschil was tussen de werkelijke kosten (oranje lijn) en de ingeschatte kosten (blauwe lijn). Ook in 2019 is er een bedrag begroot dat onder de werkelijke uitgaven van 2018 ligt. Als we deze lijnen doortrekken, dan zien wij in de toekomst enorme tekorten ontstaan. Dan kijken wij al in 2019 aan tegen een tekort van 6 miljoen euro en in 2020 misschien zelfs een tekort van 8 miljoen euro.

College is te rooskleurig

Er is ook nog ander probleem met het weglaten van deze posten. Het college schetst in de kadernota een beeld dat de structurele lasten en baten goed in balans zijn. Maar dat is natuurlijk een veel te rooskleurig beeld, als je de structurele stijging van kosten op de WMO en de Jeugdzorg in de regio nog niet in deze kadernota meeneemt. Een structureel tekort van zo’n grootte kan ons in de toekomst echt in de financiële problemen brengen.

Laat stijgende lasten niet ten koste gaan van zorg en welzijn!

Het college geeft aan dat Hilversum gelukkig tot nu toe geen extreme bezuinigingen heeft hoeven doorvoeren binnen de WMO en Jeugdzorg en dat zij dit graag zo houden. Wij zijn het daar natuurlijk van harte mee eens. Maar als je dit écht wil voorkomen in de toekomst, dan moet je nú rekening houden met deze kostenstijgingen. We kunnen niet wachten tot de septembercirculaire. De op dit moment toegezegde extra bijdrage van de minister is een schijntje vergeleken met de kosten die daadwerkelijk op ons af komen. Stuur nu bij en voorkom een begrotingscrisis op een later tijdstip.

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge