6 februari 2017

Samenwerken voor goede bereikbaarheid zorg

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers, met de vraag of Hilversummers voor hun zorgvraag in hun eigen wijk terecht moeten kunnen.

De stelling: Hilversummers moeten voor hun zorgvraag in hun eigen wijk terecht kunnen

Er is 82 keer gestemd. De uitslag is als volgt:

  • Helemaal mee eens (35%)
  • Mee eens (32%)
  • Mee eens, noch mee oneens (16%)
  • Mee oneens (11%)
  • Helemaal mee oneens (6%)

Geen apart loket, maar samenwerking met bestaande partijen

Een ruime meerderheid is voor de stelling om er voor te zorgen dat mensen in hun eigen buurt terecht kunnen voor hun zorgbehoefte. Uit de inhoudelijke reacties komt de wens naar voren om hier niet een apart loket voor op te richten, maar dit onder te brengen bij bekende plaatsen, zoals bijvoorbeeld huisartsenposten. Uit de tegenreacties komt het idee naar voren om het openbaar vervoer zo in te richten dat het sociaal plein goed beschikbaar is. Zowel reacties aan de kant van voor- als tegenstanders spelen hiermee in op een zekere efficiëntiebehoefte.

Een beter resultaat, tegen minder kosten

Het idee om samenwerking te zoeken met bestaande instellingen charmeert ons. Door een loket in de wijk te organiseren met bekende instellingen, zoals de huisartsenpost, maak je de bereikbaarheid nog laagdrempeliger. Niet alleen in absolute zin van reisafstand, maar ook bekendheid, vertrouwen en preventieve signalering. Tegelijkertijd houd je het kleinschalig, waardoor je minder aan infrastructuur hoeft te besteden en meer voor daadwerkelijke zorg overhoudt.