PvdA start meldpunt illegale verhuur

Door Joop Lahaise op 15 juni 2021

De PvdA start een meldpunt voor illegale verhuur. Commissielid Joop Lahaise komt in actie om deze kwestie aan de kaart te stellen. Volgens hem is het tijd om meer zicht te krijgen op de wanpraktijken rond illegale verhuur van woningen en exploitatie van huurders en arbeidsmigranten in Hilversum. Afgelopen vrijdag heeft de PvdA door hem opgestelde schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Vandaag openen wij een meldpunt op deze website, waar wij onze mede-Hilversummers vragen om het ons te laten weten als zij vermoedens hebben van illegale verhuur.

Kent u ook een woning waar volgens u illegale verhuur of andere exploitatie plaatsvindt?

Meld uw vermoedens van illegale verhuur >

Joop Lahaise licht zijn zorgen en ideeën toe in het stuk hieronder:

‘Hoe krijg je al die mensen in zo’n kleine woning?’

Misschien vraagt u zich weleens af: ‘Hoe krijg je al die mensen in zo’n kleine woning?’ U kent de woning, want u woont er zowat naast. En misschien kent u het antwoord ook al: illegale kamerverhuur, met z’n tweeën op de kinderkamer, vier in de slaapkamer en nog eens vier in de woonkamer. Met wat stapelbedden kom je ver. ‘Wat geeft het?’, denkt u wellicht. Totdat u beseft hoe brandgevaarlijk zo’n pand is, en dat daar mensen dubbel worden uitgemolken. Door hun baas of uitzendbureau én door de huisjesmelker, die ene ‘buurman’ die u nog nooit heeft ontmoet. 

En de gemeente dan? Die houdt dat toch in de gaten? Nee hoor, die weet het ook niet precies, als ze het al wil weten… het college lijkt namelijk niet echt vaart te maken met de aanpak van illegale huisjesmelkerij en met bouw- en woningtoezicht. De PvdA wil de wethouder graag een handje helpen en start daarom een meldpunt.

Meldpunt illegale verhuur

Kent u zo’n pand waar duidelijk niet normaal wordt gewoond, waar waarschijnlijk sprake is van kamerverhuur? Legaal of illegaal, dat is aan de gemeente om te beoordelen. Maar als u aanwijzingen heeft van ‘verkamering’ of van dubieuze onderverhuur van bijvoorbeeld een appartement, meld dat dan via deze link. Dan zorgt de PvdA dat het adres bij de verantwoordelijk wethouder belandt, zodat de gemeente een en ander kan uitzoeken. U hoeft niet bang te zijn, melden is gegarandeerd anoniem. 

Opgehokt, brandgevaarlijk en potentiële coronahaarden

Waarom dit meldpunt? Omdat ze weer helemaal terug zijn: de brandgevaarlijke pensions waar gastarbeiders onder de meeste belabberde omstandigheden worden opgehokt. Met z’n tienen in een krappe etagewoning. Stapelbedden, oud sanitair, gammele troep. Soms in een oude schuur. In de Haagse Schilderswijk brandde onlangs een heel blok af met zulke woningen. Verschil met de jaren ’70 van de vorige eeuw: de gastarbeiders heten nu arbeidsmigranten en komen vooral uit Midden- en Oost-Europa. Oh ja, er is nog een verschil: de illegale pensions zijn niet alleen brandgevaarlijk maar zijn ook nog eens potentiële corona-brandhaarden.

De huisvesting van arbeidsmigranten is een probleem waar de huidige demissionaire regering liefst voor wegduikt. Officiële cijfers lopen uiteen van 450.000 tot 600.000 arbeidsmigranten uit de zogeheten MOE-landen (Midden- en Oost-Europa). Er zijn nogal arbeidsmigranten die niet eens geregistreerd staan, zodat een schatting van 800.000 reëler lijkt. Gemeenten zitten met hun handen in het haar, want die arme mensen moeten wel ergens wonen. Dat is soms op vakantieparken maar veel vaker in gewone woningen, al dan niet omgebouwd tot illegaal pension. Onnodig te zeggen dat dit ook bijdraagt aan het huidige schreeuwende woningtekort.

Moderne slavernij

Wat dan wel? Arbeidsmigranten moet je om te beginnen hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden gunnen als Nederlandse werknemers, ook als ze hier slechts tijdelijk zijn. Anders maken we ons in essentie schuldig aan hetzelfde als waar we WK-organisator Qatar van beschuldigen: moderne slavernij. Daarnaast zul je die mensen fatsoenlijk moeten huisvesten, en dan liefst in woningen die beter geschikt en bestemd zijn voor tijdelijke bewoning. 

Short-stay appartementen

Verschillende steden, zoals grote buur Amsterdam, kennen quota voor het aantal toegestane woningsplitsingen of verkameringen per wijk. In Amsterdam, met zijn progressieve college van PvdA, GroenLinks, SP en D66, mag 5% van de woningen worden verkamerd. Besef daarbij dat Amsterdam twee universiteiten en twee hogescholen herbergt, en dat verkamering dus vooral ook voor studenten is bedoeld. In Hilversum lijkt 5% dan ook overdreven, uitgezonderd wellicht de villawijken met hun doorgaans enorme huizen en meer dan voldoende parkeergelegenheid. Ook valt te denken aan bijzondere woonvormen, zoals short stay-appartementen. Onverhuurbare kantoren kunnen daar misschien voor worden ingericht.

Let wel, we hebben het hier echt alleen over mensen die hier echt tijdelijk zijn, niet over gezinnen van immigranten. Die hebben net zoveel recht op een fatsoenlijke, betaalbare woning als iedereen.

Illegale pensions

Overigens erkent de Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens (SP) dat er nog altijd sprake is van veel illegale kamerverhuur in zijn stad. Onderzoek toonde aan dat in Amsterdam ongeveer 11.500 woningen waren verkamerd, terwijl er slechts 6.000 vergunningen waren verstrekt. Te vrezen valt dat ook Hilversum behoorlijk wat illegale pensions telt, met alle risico’s en wantoestanden van dien.

Help ons dit probleem in kaart te brengen!

Meld uw vermoedens van illegale verhuur >

Joop Lahaise

Joop Lahaise

In Hilversum telt iedereen mee. Wie niet zelf een inkomen kan vergaren, hoeft geen armoede te lijden. In mijn Hilversum is iedereen zeker van een menswaardig bestaan en hoeft niemand naar de voedselbank. De gemeente zet actief in op het bestrijden van armoede, schuldhulp en het begeleiden van wie dat nodig heeft naar passend werk,

Meer over Joop Lahaise