16 juli 2017

PvdA Hilversum zoekt raadsleden. Meld je aan vóór 1 augustus!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wil jij actief meewerken aan een eerlijker, zorgzamer, socialer en groener Hilversum? Meld je dan aan als kandidaat-raadslid voor de Hilversumse PvdA. Tot 1 augustus 2017 kun je je aanmelden.

Voor onze gemeenteraad zoeken we leden die vanuit de sociaaldemocratische waarden willen bijdragen aan de ontwikkeling van de Hilversumse samenleving. Ben je lid, heb je tijd en ben je niet op je mondje gevallen, dan ben jij misschien wel het raadslid waarnaar wij op zoek zijn.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

Stuur vóór 1 augustus 2017 je motivatiebrief en CV naar de kandidaatstellingscommissie. Op de ledenvergadering van 23 maart 2017 is de kandidaatstellingscommissie voor de afdeling Hilversum benoemd. Deze commissie stelt de kandidatenlijst samen en geeft deze als advies aan het afdelingsbestuur. Op 23 november 2017 stelt uiteindelijk de Algemene ledenvergadering de definitieve lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vast.

In deze procedure zijn een aantal data belangrijk:

  • Vóór 1 augustus 2017 stuur je een motivatiebrief en CV naar de kandidaatstellingscommissie: theo.huibers@thaesis.nl. Je ontvangt dan altijd een ontvangstbevestiging.
  • Vóór 1 september hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de kandidaatsstellingscommissie. In dat geval vraag je vóór 1 september een VOG aan.
  • In de laatste twee weken van september heeft de kandidaatstellingscommissie gesprekken met de kandidaten.
  • Voor 31 oktober 2017 brengt de commissie een vertrouwelijk advies uit aan het afdelingsbestuur.
  • Uiterlijk 10 november 2017 krijgen de kandidaten bericht over hun voorlopige plaatsing op de lijst.
  • Uiterlijk 17 november 2017 is de conceptkandidatenlijst openbaar voor de leden van de Hilversumse PvdA.
  • Op 23 november 2017 stelt de algemene ledenvergadering de definitieve kandidatenlijst vast.

Behoefte aan meer informatie?

Raadslid worden is een ingrijpende beslissing. We kunnen ons voorstellen dat je hier even over na moet denken. Heb je behoefte aan meer informatie dan kun je altijd terecht bij Willem Hendrikx, voorzitter van de afdeling, of bij een van de huidige raadsleden. Daarnaast kun je bijvoorbeeld raads- en commissievergaderingen van de gemeente bezoeken of de fractievergaderingen van de Hilversumse PvdA.

Profielschets

De profielschets 2018 voor het raadslidmaatschap is op 23 maart vastgesteld door de ledenvergadering.

Erecode, Interne bereidverklaring en VOG

Elke kandidaat tekent vóór de toelating tot de selectieprocedure de Erecode van de PvdA en de Interne bereidverklaring. Beide documenten vind je bij dit bericht. Daarnaast vragen we van alle kandidaat-raadsleden een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Een antecedentenonderzoek behoort tot de mogelijkheden en gebeurt altijd in overleg met de betrokkene.

Erecode PvdA Interne bereidverklaring kandidaatstelling Gemeenteraad

Interne bereidverklaring kandidaatstelling Gemeenteraad