PvdA Hilversum gaat voor eenheid en gezelligheid

Door Femke van Drooge op 3 juni 2018

Dinsdagavond 29 mei hebben de leden van de PvdA Hilversum een nieuw bestuur gekozen. Met trots presenteren we bij deze ons nieuwe vijfkoppig bestuur. Met veel ervaring maar ook nieuwe, frisse gezichten hebben we alle vertrouwen in de toekomst voor de afdeling.

Het bestuur neemt het stokje definitief over van het interim-bestuur dat was aangesteld uit drie Hilversumse leden en twee bestuursleden die van buiten Hilversum waren gevraagd om ons te helpen de verkiezingsperiode te overbruggen. De Hilversumse leden waren Paulien van Hessen, Cor Calis en Puck Kerkhoven; Dig Ishta en Fouad Sidali kwamen van buiten Hilversum. Puck Kerhoven heeft de keuze gemaakt om door te gaan voor het definitieve bestuur, waar we heel erg blij mee zijn. Wij bedanken hen allen, maar in het bijzonder Dig en Fouad voor hun inzet en hulp in de afgelopen maanden.

Nieuwe richting

Met de vorming van een enthousiast nieuw bestuur gaat de PvdA Hilversum een nieuwe richting in de komende periode. Bij het voorstellen van de nieuwe bestuursleden, maar ook bij de discussie met fractie kwamen twee duidelijke thema’s naar voren:

  • De PvdA wil in Hilversum hard gaan werken aan meer eenheid binnen de afdeling. Het bestuur, de fractie en het ombudsteam vormen drie gezichten van hetzelfde team. De communicatie en discussie tussen deze gezichten moet actief, inhoudelijk en frequent blijven.
  • De PvdA Hilversum wil zich ook inzetten voor een gezellige afdeling, waar leden met plezier naar bijeenkomsten komen. Daar wordt de discussie niet alleen echt inhoudelijk gevoerd, er is ook uitgebreid gelegenheid voor gezelligheid en voor persoonlijk contact.

De nieuwe bestuursleden zijn:

Durk Heidbuurt – Voorzitter

Durk HeidbuurtDurk Heidbuurt is de afgelopen vier jaar al actief geweest als commissielid voor de fractie en heeft daarbij dus al de nodige politieke ervaring opgedaan. In het dagelijks leven werkt hij als functioneel beheerder bij een pensioenfonds. In zijn rol als voorzitter wil hij graag ook op inhoudelijk niveau de fractie beter ondersteunen en hecht samenwerken. Daarnaast gelooft hij dat de PvdA als afdeling niet alleen politiek, inhoudelijk en relevant moet zijn, maar vooral ook gezellig! Er mogen dus best activiteiten georganiseerd worden die ‘gewoon’ leuk zijn.

Puck Kerkhoven – Secretaris

Puck Kerkhoven is culinair journalist in het dagelijks leven. Zij woont al 18 jaar in Hilversum en had zich enthousiast aangemeld toen wij interim-bestuursleden zochten. Gelukkig bevalt de taak haar erg goed en wil ze graag doorgaan voor de afdeling in Hilversum. Als secretaris zal Puck zich dan ook bezighouden met een goede communicatie van de fractie en het bestuur met de leden. Eén van de uitdagingen die zij in de komende periode wil oppakken is het up-to-date maken en houden van de ledenadministratie – van veel leden is bijvoorbeeld geen email adres bekend, wat communicatie moeilijk maakt. Ook vindt Puck het belangrijk dat oudere leden, die niet zo digitaal actief, zijn wel de communicatie van de afdeling ontvangen. In de afgelopen maanden heeft zij ook het initiatief genomen om uitnodigingen voor de ALV’s weer lekker ouderwets per brief te versturen naar onze leden zonder bekend email adres.

Sjef Coenen – Penningmeester

Sjef Coenen is voor veel van onze leden een oude bekende. Hij heeft 12 jaar in de gemeenteraad gezeten in Hilversum en is ook na zijn afscheid als raadslid regelmatig betrokken gebleven bij de afdeling. Sjef weet als gepensioneerd docent Economie alles van een goede boekhouding en is dan ook uitermate geschikt om het werk als penningmeester op te pakken. Sjef is in de zomermaanden wel eerst nog voor een periode in het buitenland, maar komt in het najaar weer terug om met enthousiasme zijn taken op te pakken.

Nelleke Degenhart – Bestuurslid

Nelleke heeft haar strepen al meer dan verdiend in haar afgelopen periode als raadslid. Na een in het begin teleurstellende verkiezingsuitslag, waardoor zij niet meer als raadslid haar werk kon voortzetten, is Nelleke niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij heeft zich aangemeld als lid van het geweldige Hilversumse PvdA ombudsteam, waarvoor zij twee keer per maand in St. Joseph te vinden is. Als bestuurslid wil zij zich ook graag met het verenigingsleven bezighouden en ook de verbindende lijn vormen tussen het ombudsteam, het bestuur en de fractie.

Binnert de Beaufort – Bestuurslid

Binnert de Beaufort is in het dagelijks leven journalist en docent journalistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft twee dochters die in Hilversum naar school gaan. Binnert verbaast zich over de grote kloof die er in het Gooi bestaat tussen de zeer welgestelden en mensen die het minder ruim hebben en vindt dat de gemeente hier meer aandacht voor moet hebben. Als journalist is hij natuurlijk een kundig inhoudelijk denker en schrijver. Binnert maakt zich dan ook graag nuttig om de communicatie en meningsvorming van de afdeling te stimuleren, zowel richting de fractie als de leden.

Veel succes!

De fractie wenst het nieuwe bestuur heel veel succes. Wij hebben enorm veel zin in een mooie samenwerking en het bouwen aan een gezellige, levendige en inhoudelijke sterke afdeling!

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge