Piketty in de huiskamer

Door Sjef Coenen op 2 oktober 2020

Op 7 augustus bespraken we op een huiskamerbijeenkomst met een vijftal leden het boek “Kapitaal en Ideologie” van Thomas Piketty. Hier wil ik heel kort aangeven wat de opbrengst was van de discussie over het boek. 

Piketty drukt ons met de neus op de feiten. De ongelijkheid is behoorlijk toegenomen en wij als sociaaldemocraten zijn onmachtig geweest dat tij te keren. Wij zijn een partij voor hoger opgeleiden en hebben te weinig aandacht voor de belangen van de lager betaalden. Zonder ons was het wellicht een stuk erger geweest, maar ook in Nederland leven we in een samenleving die toch echt rechtvaardiger kan.

Verkiezingsprogramma

Wat zou er in het landelijk verkiezingsprogramma van onze partij moeten staan?

  • In de eerste plaats moeten de inkomens aan de onderkant omhoog, en vooral de inkomenszekerheid moet groter worden. De regels op de arbeidsmarkt moeten worden aangescherpt en vervolgens ook worden gehandhaafd. De ongeremde groei van ZZP-constructies en flexcontracten moeten worden gestuit;
  • De afhankelijkheid van inkomenstoeslagen moet worden verminderd. Je moet om je dagelijkse kosten te kunnen betalen niet afhankelijk zijn van een ondoorzichtig stelsel van toeslagen;
  • De tweedeling in de samenleving beperkt zich niet tot de inkomens. In het onderwijs is er een steeds groter verschil in kwaliteit tussen de scholen waar de kinderen van de hoger opgeleiden zitten en de scholen die leerlingen van lager opgeleide ouders onderwijs bieden. Het tekort aan vakbekwame leerkrachten groeit. Er zal toch echt meer geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van die scholen;
  • En ook in de zorg hebben we moeite de kwaliteit te handhaven en dreigen er grote personeelstekorten. Het coronavirus heeft aangetoond dat de sector nog sterk is, maar wel meer en meer op zijn grenzen stuit.

Juiste keuzes

We hebben hier niet te maken met onafwendbare rampen. Het gaat om de juiste politieke keuzes. Kunnen politici van de PvdA de komende tijd duidelijk maken dat we die keuzes gaan maken, en dat zij degenen zijn die dit nieuwe beleid moeten gaan uitvoeren? En dat wij het verschil maken. Want we zijn niet de enigen die deze trends signaleren, en van alle kanten komen er plannen om er wat aan te doen.