4 juli 2017

Op de bres voor Bonifaciuslaan

Afgelopen weekend was in de Gooi- en Eemlander te lezen dat ASR 220 woningen aan de Bonifaciuslaan wil liberaliseren. Volgens het artikel heeft ASR onder het mom van energiebesparing, verduurzaming en wooncomfort renovatieplannen doorgevoerd. Nu blijkt echter dat zij hiermee een dusdanige huurprijsverhoging door willen voeren dat de huurprijs boven de liberalisatiegrens uitkomt.

Zijn bewoners misleid?

Het lijkt er ernstig op dat ASR bewoners heeft misleid om de plannen uit te kunnen voeren, door vooraf niet open te zijn over haar bedoelingen om de woningen te liberaliseren. Bewoners worden geconfronteerd met een huurverhoging, die hoger is dan wat zij gezien hun huurcontract zouden hoeven betalen. Ook kan dit gevolgen hebben voor iemand zijn recht op huurtoeslag, waardoor deze financieel in het nauw komt.

Behoud kernvoorraad sociale huurwoningen in gevaar

De gemeente heeft hard gewerkt om te komen tot prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. De uitkomst was onderwerp van zware discussie in de raad. Het resultaat was er één waar wij best trots op zijn; minimaal behoud van de kernvoorraad sociale huurwoningen. Ook woningbouwcorporaties hebben zich constructief opgesteld om er voor te zorgen dat doel gehaald wordt. Deze inspanning wordt echter teniet gedaan door de plannen van ASR.

Stop de liberalisering van huurwoningen

Wij vinden dat woningen beschikbaar moeten blijven voor gereguleerde verhuur. Daarom roepen wij het college van B&W op, via een motie op de raadsvergadering van 5 juli a.s., om op te komen voor de bewoners aan de Bonifaciuslaan. Door zich in te spannen ASR te bewegen de huren niet boven de liberalisatiegrens te verhogen. En om sowieso te zorgen dat gezinnen niet de dupe worden van de plannen van ASR.