Denk mee en doe mee! – Het sociaal domein

Door Martijn Bakker op 4 juli 2020

Met de decentralisaties binnen het sociaal domein per 2015 verschoof de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen van de centrale overheid naar de gemeenten en werd tegelijkertijd zo’n 15% bezuinigd op het budget. Het idee was dat door de verantwoordelijkheid lokaal te beleggen, er een transformatiebeweging op gang zou komen die bureaucratische complexiteit zou afstraffen, meer burgerparticipatie zou brengen en veel meer nadruk zou gaan leggen op preventie.

Helaas, kunnen we vier jaar later stellen dat dat niet is gelukt. Vooral in de Jeugdzorg heeft de bezuiniging – een bedrag van 450 miljoen euro in heel Nederland – er hard ingehakt. Want terwijl de budgetten slonken, groeide de vraag. De berichtgeving over groeiende wachtlijsten en jongeren die de hulp die ze nodig hebben niet meer krijgen is drastisch toegenomen en tekorten voor Jeugdzorg op de gemeentelijke begroting zijn ‘het nieuwe normaal’ geworden.

Wij maken ons zorgen over de situatie in Hilversum en willen daarom het komende jaar achterhalen wat precies de situatie bij ons is. Daar hebben we jouw hulp bij nodig! Hiermee willen we het sociaal domein op de agenda zetten binnen onze gemeente en de basis leggen voor onze verkiezingsprogramma 2022. Aanmelden kan via [email protected].

Martijn Bakker

Martijn Bakker

Ik ben opgegroeid in Velsen-Noord, maar woon al meer dan 10 jaar in Hilversum. In 2011 ben ik lid geworden van de PvdA, omdat ik mij goed thuis voel bij het gedachtegoed van onze partij. In mijn dagelijks leven zie ik dat samenwerking tot verbeteringen leid. Of het om de samenwerking gaat binnen mijn honkbalteam

Meer over Martijn Bakker