Breder perspectief voor de samenleving na lockdown

Door Jacqueline Kalk op 1 maart 2021

De Partij van de Arbeid wil de Hilversumse samenleving weer een vliegende start geven na de lockdown. Alle inwoners, organisaties en ondernemers die door de crisis getroffen zij kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom presenteert de partij een motie met in totaal 14 punten waarmee de gemeente kan beginnen de voorbereidingen te treffen.

De motie komt niet uit de lucht vallen. Vorige raadsvergadering kondigden drie van de vier coalitiepartijen onder aanvoering van de VVD een motie aan[1]. De motie vraagt om de horeca tot 3 jaar semi-permanente uitbreiding van de terrassen te geven en om geen precariobelasting voor deze uitbreidingen te heffen. De motie kwam in de laatste vergadering niet meer aan bod vanwege gebrek aan tijd. De PvdA vindt ook dat de horeca steun behoeft, maar maakt zich zorgen over deze éénzijdige focus op een kleine groep horeca-ondernemers met terrasruimte, terwijl de hele samenleving gebukt gaat onder deze crisis.

Afgelopen jaar heeft de gemeente ten behoeve van de horeca besloten geen precariobelasting te heffen voor de terrassen, dat kostte naar inschatting 180.000 euro voor één jaar[2]. De VVD, D66, Hart voor Hilversum en Hilversums Belang willen een vergelijkbare maatregel nu voor de komende drie jaar verlengen, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de steun die alle andere inwoners en ondernemers van Hilversum als gevolg van de crisis nodig hebben.

Daarom stelt de PvdA een uitbreiding van de actiepunten voor. De horeca verdient steun, maar ook andere ondernemers zoals de winkeliers, die onlangs ook een brandbrief hebben gestuurd naar de gemeente hebben hulp nodig. Het onderwijs, kwetsbare groepen, mensen die in de financiële problemen zijn gekomen, het verenigingsleven én de horeca-ondernemers zonder terrasruimte hebben ook extra steun nodig in deze tijd. Beter is het om deze zaken samen op te pakken zodat niemand wordt achtergelaten in de moeilijke tijd die we nog voor ons hebben liggen.

De motie wordt ingediend voor de raadsvergadering op 3 maart. Naar alle waarschijnlijkheid zal de motie van de VVD, HvH en D66 dan ook worden ingediend.

Bekijk de motie ‘Breder perspectief voor de samenleving’ >

[1] Motie Vreemd aan de orde – VVD D66 HvH HB – hernieuwd perspectief voor de horeca – 29 jan 2021, verplaatst naar 3 maart 2021

[2] Raadsbesluit wijziging verordening precariobelasting d.d. 1 juli 2020

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk