Bitter teleurgesteld

Door Jacqueline Kalk op 28 april 2020

Drie keer is er een wethouder opgestapt in twee jaar tijd. Drie keer is de raad hierover geïnformeerd met niet meer dan een ontslagbrief of een persbericht vanuit de gemeente. De omstandigheden rond het wisselen van wethouders riep meer en meer vragen op. Uiteindelijk besloot raadslid Jacqueline Kalk namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen blijven grotendeels onbeantwoord. Wij zijn teleurgesteld en schrijven opnieuw een brief aan het college.

“Geacht college,

In nog geen twee jaar tijd zijn drie van de zeven wethouders vertrokken. In alle drie de gevallen zonder politiek debat, zonder het afleggen van politieke verantwoording naar de raad, of naar de inwoners. En dat terwijl het niet de raad was die het vertrouwen in deze wethouders had opgezegd. De mededelingen hierover zijn afgedaan met persberichten van het college en het publiceren van de ontslagbrieven.

Wij stelden u daarom 6 serieuze vragen. Of er een samenhang is met de omvang van het college? Over het gemak waarmee de portefeuilles worden opgevangen door de achterblijvers. Over de soapserie die volgde met als dagelijkse cliffhanger: welke partij levert de nieuwe wethouder? En over het ervaren gebrek aan draagvlak voor ambities die voortkomen uit het coalitieakkoord. De letterlijke woorden van een van de vertrokken wethouders.

Bitter teleurgesteld zijn wij na het lezen van uw antwoorden op onze vragen. En dat terwijl u er best wel even tijd voor nam, namelijk 6 weken. Onze vragen komen voort uit bezorgdheid. Het is immers niet niks, in twee jaar tijd drie wethouders weg. Onze serieuze vragen doet u vier maal af met de opmerking: “dat betreft een politieke vraag en is een raadsaangelegenheid”. Misschien dat u hiermee een retorisch slimme truc denkt te hebben gevonden, wij vinden dit beneden niveau.

Wij vragen naar úw reflectie op het gegeven dat ú halverwege de rit al drie wethouders kwijt bent geraakt. Als wij moeten gissen, dan begeven we ons op een hellend vlak. U hoort in de raad of op vragen van een fractie publieke verantwoording af te leggen. Dat past bij een open en transparante bestuurscultuur. Had u dat gedaan, dan had u met recht onze vragen kunnen afdoen met deze nietszeggende antwoorden. Nu niet. Het vertrek van drie wethouders is niet goed voor het aanzien van de politiek in Hilversum. Daarin heeft u, net als de raad, een eigen verantwoordelijkheid.

In afwachting van uw reactie,

De PvdA-fractie.”

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk