Oproep tot inspraakronde bij formatie

Door Femke van Drooge op 11 april 2018

De gesprekken voor de coalitie zijn vorige week officieel van start gegaan. Helaas zijn na slechts één openbare verkenningsronde de deuren alweer op slot gegaan. Wij vinden het een gemiste kans om de inwoners van Hilversum meer zeggenschap te geven over hun eigen woonplaats. Bewonersorganisaties en politieke partijen hebben daarom een brief opgesteld aan de coalitieonderhandelaars met daarin de oproep, om een inspraakronde te organiseren voor de inwoners ten behoeve van het te sluiten akkoord.

Debatten voor de verkiezingen

In de verkiezingscampagne zijn er twee debatten georganiseerd door samenwerkende bewonersorganisaties, met als hoofdthema de mogelijkheid van Hilversummers om mee te beslissen over het beleid. In het debat op 15 maart werd daarbij een concrete vraag gesteld: durven de politieke partijen de inwoners te betrekken bij de onderhandelingen voor de coalitie? En hoe ver durven zij daarin te gaan?

Openheid in coalitievorming

Bijna alle partijen gaven aan open te staan voor een vorm van openbaarheid bij de coalitievorming. Als enige uitzonderingen werden met name van de bespreking van bijvoorbeeld personen (bij wethoudersposities) en financieel gevoelige zaken genoemd. De PvdA Hilversum had toen gepleit voor een inspraakronde, per thema of per buurt of wijk. Op deze manier kunnen de inwoners hun visie geven op de ontwikkelingen in Hilversum voor de komende jaren. Ook Hart voor Hilversum, nu de grootste partij geworden, maakte zich hard voor een vergaande mate van bewoners inspraak.

Oproep voor inspraakronde

Het lijkt er nu op dat de coalitieonderhandelaars dit advies naast zich neer leggen. De deuren zijn toch dichtgegaan, meteen na het eerste verkennende gesprek. Wij geloven niet dat dit de visie is die Hart voor Hilversum heeft op burgerparticipatie. Daarom roepen wij de onderhandelende partijen op om een inspraakronde te organiseren, zodat onze inwoners hun visie kunnen delen met de toekomstige coalitie.

Download hier de brief die verstuurd is naar de partijen die in gesprek zijn:

Brief Inspraak Coalitie – April 2018 >

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge