Begeleiding kwetsbare jongeren naar werk onder druk

Door Jacqueline Kalk op 22 juli 2018

Door het onverwachts leeg raken van een belangrijk subsidiepotje van de EU dreigt begeleiding van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt weg te vallen voor veel scholen. Staatssecretaris Van Ark hanteert het principe “op = op” en is niet van plan om deze fondsen zelf aan te vullen. Als gevolg hiervan komen scholen, die aanspraak hebben gemaakt op deze subsidie, nu geheel onverwachts en drie jaar vóór het einde van het project zonder fondsen te zitten. PvdA-raadslid Jacqueline Kalk maakt zich zorgen over de jongeren in Hilversum en stelt vragen aan het college.

Er is geen geld meer om kwetsbare leerlingen te begeleiden naar werk. Verschillende praktijkscholen luiden hierover de noodbel. Hoe komt dat? Het EU-subsidiepotje is namelijk drie jaar voor het einde van het project leeg, zo bericht het dagblad Trouw. In deze pot zat 363 miljoen euro voor zeven jaar, zo’n 175 praktijkscholen uit alle delen van Nederland hebben hier gebruik van gemaakt.

Begeleiding naar werk werkt

Dit geld was bedoeld voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen naar de arbeidsmarkt. Leerlingen die zonder diploma de arbeidsmarkt betreden, vaak geen groot netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen voor een baan; onzeker zijn over hoe zij mensen kunnen benaderen voor werk; in spanning of ze direct werk kunnen vinden. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hier bijna dagelijks mee. Jobcoaches helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol, de vraag is groot, maar als het aan de regering ligt verandert dit!

Op = op

Staatssecretaris Tamara van Ark hanteert namelijk het principe van op = op. Helaas is er op korte termijn geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese begrotingsonderhandelingen muurvast lijken te zitten. De consequenties zijn niet mals: de komende drie jaar is er geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning. De scholen weten niet waar ze terecht kunnen met dit probleem en trekken aan de alarmbel.

Miskleun van het ministerie

Volgens de bestuurders van de praktijkscholen in Nijmegen, die aan de bel hebben getrokken, is het een regelrechte miskleun van het ministerie dat het geld niet goed is beheerd en zo onverwachts leeg is geraakt. Hierdoor heeft het kunnen gebeuren dat, voor de scholen, de geldkraan van het ene op het andere moment is dichtgedraaid. De scholen in Nijmegen geven aan dat zij daardoor jobcoaches, die goed werk deden, moeten laten gaan en dat kwetsbare jongeren geen begeleiding meer krijgen naar de arbeidsmarkt.

Zoeken naar een oplossing

Wij van de PvdA willen dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Op = op is volgens ons niet acceptabel als het gaat om het ondersteunen van deze kwetsbare jongeren om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarom willen wij van het college weten in hoeverre dit probleem in Hilversum speelt en of het college bereid is om naar oplossingen te zoeken.

Download hier de schriftelijke vragen van de PvdA aan het college >

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk