21 maart 2017

Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 maart

De bijeenkomst vindt plaats in de Theaterzaal van de Bibliotheek: ‘s-Gravelandseweg 55, Hilversum.
De zaal gaat om 19:30 uur open; de vergadering start om 20:00 uur.

We streven ernaar het “officiële” deel tot een minimum te beperken, zodat er voldoende ruimte is om samen informatie uit te wisselen en te discussiëren over actuele zaken. Wij willen graag met onze leden over de verkiezingsuitslag spreken.

Lokale politiek & afdeling

Daarnaast kijken we terug naar de lokale ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen de afdeling. Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere:

 • De avonturen van de gemeenteraadsfractie in de lokale politiek
 • De lotgevallen van de verschillende werkgroepen:
 • Werkgroep “Dudokjes”
 • Werkgroep Zorg
 • Het Ombudsteam
 • Ontwikkelingen binnen de afdeling.

De vergaderstukken kun je twee dagen voor de vergadering downloaden via www.pvdahilversum.nl. Lukt dit niet, bel dan 06 51287155 en wij zorgen ervoor dat je deze stukken ontvangt.

Agenda Algemene Ledenvergadering 23 maart

  Opening

 • Verslag vorige Algemene Ledenvergadering van 10 november 2016
 • Verslag uit de fractie
 • Verslag uit de werkgroepen
 • Verslag van het bestuur
 • Verslag van de kascommissie en vaststellen jaarrekening
 • Kiescommissie en fractieprofiel
 • Rondvraag
 • Sluiting officiële vergadering
 • Discussie over de verkiezingsuitslag