19 december 2016

Actief optreden ter bescherming recht gelijke behandeling

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers, met de vraag of de politie actiever moet optreden bij misdrijven met een racistisch of discriminerend karakter.

De stelling: Bij misdrijven met een racistisch of discriminerend karakter moet de politie actiever optreden

Er is 71 keer gestemd. De uitslag is als volgt:

  • Helemaal mee eens (49%)
  • Mee eens (20%)
  • Mee eens, noch mee oneens (14%)
  • Mee oneens (14%)
  • Helemaal mee oneens (3%)

Een meerderheid is voor de stelling om actiever op te treden bij misdrijven met racistisch of discriminerend karakter. Dit wordt benadrukt in de inhoudelijke reacties. Stichting Slachtofferhulp kan hierin ook een rol spelen. De belangrijkste tegenreactie is de wens dat de politie actief reageert op elk misdrijf, ongeacht het motief. De politie wordt in haar handelswijze overigens niets verweten.

De politie heeft van de situatie geleerd

Bij het naluisteren van gespreksopnamen zijn lessen geleerd over wat er in dit soort gevallen beter kan worden gedaan. Er is al een bestaande procedure waarbij wordt samengewerkt met Stichting Slachtofferhulp. De politie erkent echter dat de melding direct had moeten worden doorgezet. Het is goed te zien dat de politie kritisch naar haar eigen handelen kijkt. Hopelijk leidt dit in de toekomst ook daadwerkelijk tot actiever optreden.

Ook een belangrijke rol voor de politiek

Het recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie is een belangrijk fundament van onze maatschappij. Niet voor niets is zij verankerd in artikel 1 van onze grondwet. Gelukkig is dit voor de meeste mensen in de meeste gevallen ook zo. Ook Hilversum is in haar algemeenheid een plaats waar je in veiligheid kan wonen. Sinds 2014 zijn er 73 incidenten in de regio geweest met een racistisch of discriminerend karakter. Het actief bestrijden hiervan door de politie is een goede stap. Maar het is ook belangrijk oog te hebben voor de onderliggende gevoelens die hierachter schuilgaan. Dit blijft één van de belangrijkste uitdagingen voor de politiek.