18 februari 2015

RTi wordt gelukkig dankzij vragen PvdA geholpen

Al in een eerder artikel heeft de PvdA vraagtekens geplaatst bij de positie die de gemeente Hilversum inneemt als het gaat om onze lokale omroep RTi. Als Mediastad verdient Hilversum een stevige, volwassen lokale omroep. De PvdA is ervan overtuigd dat de Hilversumse lokale omroep een voortrekkersrol dient te vervullen in het snel veranderende medialandschap. Zodat Hilversum aan de rest van het land kan laten zien: Zo ziet de lokale nieuwsvoorziening er nu en straks uit.

De PvdA stelt dat de gemeente belang heeft bij een goed functionerende lokale omroep. Zo’n omroep heeft een rol bij het controleren van de lokale bestuurders, het volgen van gemeentelijke besluitvorming en het in beeld brengen van lokale maatschappelijke thema’s. Het college deelt dit standpunt van de PvdA volledig en komt zelfs met een concreet plan van aanpak.

Gemeente denkt mee met RTi

De gemeente heeft middels wethouder Wimar Jaeger (D66) aangegeven dat het graag meedenkt met RTi in de invulling van haar toekomst. Daar waar nodig is zal de gemeente hulp bieden aan RTi. De gemeente denkt aan de volgende mogelijkheden:

“1. Verdergaande samenwerking met andere mediaexploitanten. Daarbij kan, in lijn met ontwikkelingen elders in het land, de regionale omroep een belangrijke rol spelen. Mogelijk kan RTi onder de organisatorische paraplu van RTVNH  beter tot zijn recht komen. RTVNH zou techniek, kennis en kunde kunnen leveren alsmede ervaring op het gebied van commerciële exploitatie van radio en televisie;

  1. Ook ligt het zoeken van contact met andere media in de regio voor de hand, bijvoorbeeld via een te ontwikkelen platform. Te denken valt daarbij aan andere lokale omroepen en lokale en regionale online- en persmedia; 
  2. Huisvesting die modern is, toegankelijk voor publiek en centraal in de stad gelegen. Hiertoe heeft het bestuur van RTi eerste stappen gezet, die kunnen leiden tot vestiging in de voormalige City Bioscoop;
  3. Een sluitende en realistische begroting, die de uitzending van hoogkwalitatieve journalistieke programma’s mogelijk maakt op radio en TV;
  4. Een bestuur en de wettelijk verplichte programmaraad, die breed draagvlak genieten;
  5. Een programmaleiding die zorgt kan dragen voor hoogkwalitatieve content en effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen.”

PvdA is blij voor alle vrijwilligers van RTi

Voor alle vrijwilligers en Hilversummers betekent dit dat RTi gewoon haar werk kan blijven doen. De PvdA is daarom ook blij dat het college de vragen van de PvdA serieus heeft genomen en de zorgen deelt. Met de oplossingen in het vooruitzicht hoopt de PvdA oprecht dat RTi kan uitgroeien tot een volgroeide, sterke, lokale zender. Wordt vervolgd.