Weigert Hilversum rechtmatige opvang voor daklozen?

Door Privé: Femke van Drooge op 19 december 2018

De PvdA maakt zich zorgen over de opvang voor daklozen in Hilversum. Sinds 2015 staat in de wet dat maatschappelijke opvang regio-onafhankelijk moet zijn. De regio van afkomst mag dus geen verschil uitmaken voor dakloze mensen om opvang te kunnen krijgen. Toch wordt bijna de helft van daklozen zonder regionale binding opvang voor de nacht geweigerd in Nederland. Dit bleek afgelopen maandag uit een rapport van het Trimbos Instituut.

Mystery guests

Voor dit onderzoek zijn zogenaamde ‘mystery guests’ het land in gestuurd: ervaringsdeskundige (ex-)daklozen, die als opdracht hadden om opvang voor de nacht te vragen. Zij gaven daarbij aan dat ze niet direct uit de regio afkomstig waren, om te toetsen in hoeverre dit nog (onrechtmatig) een reden is voor gemeenten om opvang te weigeren.

Drie van de vijf kregen in Hilversum geen opvang voor de nacht

Ook in Hilversum heeft het onderzoek plaatsgevonden: drie van de vijf ‘mystery guests’ konden geen directe opvang krijgen. Eén van deze mensen is geweigerd met ‘geen regiobinding’ als genoemde reden. Fractievoorzitter Femke van Drooge: “Ook ons PvdA ombudsteam heeft mensen moeten helpen aan wie aanvankelijk hulp was geweigerd vanwege regiobinding. Niemand verdient het om aan hun lot te worden overgelaten op straat. Gemeenten dienen zich te houden aan de wet. Die wet stelt dat iedereen die het nodig heeft, opvang mag krijgen. Waar zij ook vandaan komen. Daarom stellen wij schriftelijke vragen aan het college.”

Tekort aan opvangplaatsen

Van Drooge beseft dat het weigeren van daklozen van buiten de regio als probleem niet op zichzelf staat. “Het kan duiden op een tekort aan opvangplaatsen, waardoor consulenten worden gedwongen om keuzes te maken. Dan is iemand van buiten de regio al snel de dupe. Maar er zijn redenen waarom mensen hulp zoeken buiten hun eigen regio. Vrouwen die een agressieve ex- partner moeten ontvluchten, of mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Deze mensen laten we toch niet in de steek?”

Download hier onze schriftelijke vragen >

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge