Regio maakt u-bocht bij inkoop jeugdbescherming

Door Femke van Drooge op 2 oktober 2018

Het proces rond de inkoop van jeugdbescherming krijgt een bijzondere wending. De regio Gooi- en Vechtstreek heeft op de valreep besloten deze inkoop zelf te regelen in plaats van met andere regio’s in de provincie Noord-Holland. Waar wij vorige week nog een betoog van het college ontvingen over de vele voordelen van een bovenregionale samenwerking, blijkt nu dat de wethouders uit het Gooi op dat moment al hadden besloten om eruit te stappen.

Gemeenteraadsleden in onder andere Hilversum en Gooise Meren zijn ondertussen laat of in sommige gevallen zelfs nog steeds niet officieel geïnformeerd over deze beslissing. De PvdA vindt dit een vreemde gang van zaken en stelt opnieuw vragen aan het college.

Brandbrief van aanbieders jeugdbescherming

Begin september kwamen er meldingen van de jeugdzorgaanbieders over de volgens hen te strenge voorwaarden die aan de inkoop werden gesteld. Onder andere de William Schrikkerstichting en het Leger des Heils lieten weten dat zij zich daarom niet meer aan een nieuwe contractperiode wilden binden. Meerdere fracties van de PvdA, Christenunie en de SP maakten zich zorgen. Er zijn vragen gesteld in Hilversum, Gooise Meren en Huizen en zelfs in de Tweede Kamer. Ook heeft de Hilversumse raad in de commissie Zorg en Samenleving van september besloten een hoorzitting te houden over het proces van inkoop.

Administratieve lastenverlichting

Vorige week ontvingen wij een antwoord van het college waarin de keuze voor een bovenregionale samenwerking werd verdedigd. Vooral een beoogde administratieve lastenverlichting zou ten grondslag hebben gelegen aan deze beslissing. De regio was bang dat ‘door de diversiteit aan verschillende voorwaarden tussen gemeenten/regio’s het risico zou kunnen optreden dat gecertificeerde instellingen niet meer in staat zouden zijn om aan hun verplichtingen te voldoen’. Een lichtelijk ironische stelling, aangezien de strenge voorwaarden en administratieve lasten juist als reden werden genoemd door de instellingen om níet meer mee te willen doen.

Vragen over gevolgen van plotselinge ommekeer

Het is dus voor ons momenteel niet duidelijk wat de strategie of gedachtengang van het college en van de regio is geweest in de beslissingen die zijn genomen. Daarnaast maken wij ons zorgen of een dusdanig plotselinge ommekeer nog gevolgen gaat hebben. Wij denk dan aan zowel juridische gevolgen voor de regio als aan de continuïteit van de jeugdzorg. Met name met betrekking tot deze plotselinge beslissing hebben wij daarom vragen gesteld aan het college, ter beantwoording gevraagd in de commissie Zorg & Samenleving van 17 oktober. Alle andere vragen over het gelopen proces komen hopelijk tijdens de te organiseren hoorzitting aan bod.

Download onze vragen voor het college >

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge