2 maart 2014

Peter Hermans:”meer aandacht voor jeugdwerkloosheid in Hilversum!”

De PvdA wil de jeugdwerkloosheid in Nederland en Hilversum aanpakken door op lokaal niveau werkgevers te helpen meer stages en banen voor jongeren te creëren.

PvdA presenteert plan voor meer banen en stages voor jongeren

De partij doet daarom voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer vandaag presenteren.

De door de crisis veroorzaakte jeugdwerkloosheid is de PvdA een doorn in het oog.

Peter Hermans, raadslid voor de PvdA in Hilversum: “De aanpak van jeugdwerkloosheid is topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Dat biedt perspectief.”

De PvdA wil dat iedere gemeente een banencoach krijgt die jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Ook komt er geld beschikbaar om banen en stages te creëren. Jongeren met een uitkering krijgen een ‘jongerenvoucher’, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen. Ook wil de PvdA dat iedere gemeente een stagefonds krijgt, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald. Op een participatietop kunnen per gemeente afspraken worden gemaakt met werkgevers over hoeveel banen en stages zij hier tegenover stellen.

Het PvdA Hilversum verkiezingsprogramma heeft aandacht voor jeugdwerkloosheid

Ook geeft Peter Hermans (ook kandidaat raadslid namens de PvdA) aan dat juist het verkiezingsprogramma van de PvdA in Hilversum aandacht vraagt voor jeugdwerkeloosheid. “De nieuwe gemeenteraad moet een aanvalsplan maken tegen de jeugdwerkloosheid”, aldus Peter. “Ook willen wij starters en zzp’ers ondersteunen bij de start van hun bedrijf en wil de PvdA dat de gemeente Hilversum actief stageplaatsen in het bedrijfsleven werft en werkt aan een betere aansluiting van opleidingen via de arbeidsmarkt. Jongeren vormen de toekomst van Hilversum en het is daarom dubbel zuur als zij zich niet kunnen ontwikkelen in de arbeidsmarkt, omdat er toevallig geen werk voor ze is!”

Download hier het PvdA Actieplan Stages en banen voor jongeren >

Download hier het PvdA Hilversum verkiezingsprogramma 2014 >