27 november 2013

Komende zaterdag: regionale bijeenkomst decentralisaties

PvdA organiseert regionale WIJ bijeenkomst decentralisaties

Zaterdag 30 november van 13:30 tot 16:30 uur
Museum Hilversum, Kerkbrink 6 Hilversum

De PvdA afdelingen Bussum, Hilversum, Muiden-Muiderberg en Naarden organiseren voor alle PvdA leden uit de regio een bijeenkomst over de decentralisaties. De overheveling van de WMO, de Participatie en de Jeugdzorg naar de gemeenten biedt kansen, maar brengt tegelijkertijd ook risico’s met zich mee.

Wat is ‘WIJ’?

Het zijn voor gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de WMO, Inkomen en Jeugdzorg (WIJ) die bij veel mensen die het betreft nog veel vragen oproepen. WIJ gaat over heel veel taken en betreft heel veel inwoners! Wat komt er op ons af, hoe moeten we dit beleid vorm gaan geven, waar zitten de valkuilen en bovenal, waar zit de vraag en behoefte van mensen die het treft?

PvdA slaat regionaal handen ineen

Om deze grote uitdaging het hoofd te kunnen bieden heeft een aantal afdelingen in de regio Gooi en Vechtstreek de handen ineen geslagen. Onder het motto “WIJ raakt ons allen” zullen wij de komende periode een aantal activiteiten organiseren, uiteenlopend van informatie en voorlichting, zowel voor onszelf als voor onze inwoners, tot het inwinnen van ervaring en kennis van de mensen die het betreft.

Veel input van deskundigen uit politiek en werkveld

Deze bijeenkomst op 30 november a.s. is de aftrap van een aantal activiteiten rondom dit thema. Aan deze bijeenkomst zullen vele deskundigen en betrokkenen meewerken zoals Lea Bouwmeester (PvdA-Tweede Kamerlid voor Zorg), Jacqueline Kalk (secretaris Centrum Lokaal Bestuur PvdA), PvdA wethouders Jan Rensen, Gerard Boekhof en Liesbeth Tijlhaar uit de verschillende gemeenten in de regio, alsmede Ben Hammer van Hilverzorg, Erik van Polen en Marcel van Eck van stichting MEE en Peter Vos van Jeugdzorg.

Mis het niet!

Word bijgepraat en praat mee over dit belangrijke onderwerp voor gemeenten en voor heel veel inwoners! Het programma kunt u hieronder zien.
Zet de datum in uw agenda!

Aanmelden hoeft niet maar wordt wel gewaardeerd, dit kunt u doen bij;
Peter Hermans: peter.hermans@pvdahilversum.nl

Programma 30 november:

 • 13:30 – Inloop met koffie
 • 14:00 – Welkom door PvdA wethouder Gerard Boekhoff van Bussum.
 • 14:05 – Inleiding door Jacqueline Kalk, secretaris Centrum Lokaal Bestuur PvdA
 • 14:20 – Vier sprekers die vanuit verschillende perspectieven twee vragen beantwoorden:
  1. wat moeten gemeenten wel doen?
  2. wat moeten gemeenten vooral niet doen?

  Vanuit de zorgaanbieders zal Ben Hammer, oud wethouder Hilversum, nu lid raad van bestuur Hilverzorg inbreng leveren;

  Vanuit clientenondersteuning zal Erik van Polen en Marcel van Eck, stichting MEE zijn inbreng leveren;

  Vanuit Jeugdzorg zal Peter Vos zijn inbreng leveren;

 • 15:10 – Discussie over de input van de sprekers met de zaal en de regionale PvdA wethouders;
  • Jan Rensen – Wethouder Sociale Zaken, Hilversum
  • Gerard Boekhof – Wethouder WMO, Bussum
  • Liesbeth Tijlhaar – Wethouder Jeugdzorg, Huizen

  Debatleider: Frank Ratelband

 • 15:50 – Afsluiting; door PvdA Tweede-Kamerlid Lea Bouwmeester.

  Dank en slot: Gerard Boekhoff

 • 16:00 – 16:30 Borrel