19 februari 2015

Hilversumse gezinnen bepalen zelf wat ze eten

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers. Graag delen we de resultaten met u.

De uitslag

De stelling van deze maand was:

“Wie is verantwoordelijk voor wat de jeugd eet?”

Er zijn 149 stemmen uitgebracht. Er is als volgt gestemd:

• De jongere zelf 28%
• De ouders 56%
• De school 2%
• De overheid 5%
• Overige 9%

Geen verantwoordelijkheid zonder keuzevrijheid

Waar door meerderen op is gereageerd is dat er slechts één keuze gemaakt kon worden, daar waar zij van mening zijn dat er een gedeelde verantwoordelijkheid ligt. Graag gaan wij hier nog op in. Het is een bewuste keuze geweest om maar één antwoordmogelijkheid te bieden. De redenatie hierachter is dat de keuzemogelijkheid moet liggen bij degene die verantwoordelijk is. Als ouders tegen hun kind zeggen dat hij niet naar de snackbar of de snoepwinkel mag, heeft hij hier al geen keuze meer in. Als de overheid ongezond bestempelde producten uit de schappen laat halen, kunnen ouders en hun kinderen niet meer kiezen deze producten alsnog te gebruiken. Doe je het toch, dan ben je ongehoorzaam of zelfs in overtreding. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dus dat de verantwoordelijkheid voor wat de jeugd eet écht maar bij één partij kan liggen, omdat de ene partij de andere uitsluit.

Verantwoordelijkheid ligt bij ouders en de jongeren zelf

Uit de peiling komt duidelijk naar voren dat Hilversummers in de meerderheid van mening zijn dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Een kwart van de stemmen gaat ook uit naar de jongere zelf. PvdA Hilversum deelt dit beeld. Een jongere kan prima zelf wat lekkers van zijn zakgeld kopen. Het is echter de taak van de ouders te zorgen dat er thuis een evenwichtige voeding wordt geboden. Dat een kind het belang van goede voeding krijgt bijgebracht. En dat zij ingrijpen bij signalen van een ongezonde levensstijl.

En toch die gedeelde verantwoordelijkheid…

Natuurlijk delen wij de mening dat scholen, de overheid en ondernemers een rol moeten spelen. Er is al enorm veel regulering op het gebied van voeding. Vanuit de overheid worden informerende campagnes opgezet (www.voedingscentrum.nl). Een schoolkantine kan bewust het gezonde alternatief aanbieden en middels prijsbeleid promoten óf zelfs haar volledige assortiment aanpassen. Ook ondernemers proberen maatschappelijk verantwoord te ondernemen, bijvoorbeeld door over te stappen op vloeibaar frituurvet. Ook wij helpen graag mee. Heeft u nog goede tips voor ons? Geef ze door! Zo werken wij met zijn allen samen aan een gezondere leefstijl. De keuzevrijheid, blijft bij de mensen zelf.