25 september 2014

Buurt wil opvang jeugd in Arie Lomanhuis

Afgelopen woensdagavond stelde de PvdA vragen over het leegstaande Arie Lomanhuis in Hilversum Oost. Het irriteert de buurtbewoners dat zij al maanden niets van de gemeente hebben gehoord. Ook willen de buurtbewoners, naar onze mening volkomen terecht, meepraten over de bestemming van het leegstaande buurthuis.

In het kader van het juiste jeugd- en welzijnsbeleid hebben wij daarom de volgende vragen gesteld over het leegstaande Arie Lomanhuis in Hilversum Oost. Diverse Buurtbewoners hebben de PvdA hierover benaderd en willen heel graag dat hun jeugd uit de buurt opgevangen kan worden in het Arie Lomanhuis.

De buurtbewoners zijn heel ongerust wat er met het Arie Lomanhuis gaat gebeuren, zij hebben niets meer van de gemeente Hilversum gehoord. De buurtbewoners wijzen erop dat het Arie Lomanhuis van een stichting is en de buurbewoners hebben geholpen bij het oplossen van de problemen met de vorige huurder.

De buurtbewoners zijn bang dat de gemeente er appartementen, een parkeerterrein of park wil aanleggen, dergelijke bestemming waren rond in de buurt. De buurt wil heel graag opvang voor haar kinderen in het Arie Lomanhuis, zij hangen nu rond op straat, omdat de wijk geen juist alternatief biedt

Mijn vragen zijn dan ook als volgt:

1)    Wat wil de gemeente met het Arie Lomanhuis ?

2)    Is de opvang van de jeugd uit de buurt geen mooi initiatief van de buurtbewoners?

3)    Wanneer gaat de gemeente in overleg met de buurtbewoners?

 

Het college heeft de vragen beantwoord, allereerst is de juridische procedure nog niet helemaal afgerond, daarom was er de nodige voorzichtigheid. Wel gaat wethouder Klamer eerdaags zich met het dossier bemoeien.

 

En dat is een goed teken! Want dat betekent geen groteske plannen, zoals woningbouw of een parkeerplaats, maar een herbestemming in het kader van het juiste club- en buurthuiswerk. Wethouder Klamer heeft dan ook aandachtig naar ons betoog geluisterd en wij rekenen op zijn steun!

 

Hans Haselager