Ombudsteam op pad voor hulp bij energietoeslag

Door Robert Fiolet op 16 november 2022

Komende zaterdag is het PvdA Ombudsteam, samen met de fractie en vrijwilligers, op de Groest in het centrum met informatie over de energietoeslag. Met behulp van een speciale flyer met extra informatie en aanwezige deskundigen hopen wij zo nog meer Hilversummers te helpen om de energietoeslag aan te vragen.

Hulp en informatie over beperken energiekosten

Veel mensen hebben moeite met het betalen van de energierekening. Het PvdA Ombudsteam wil graag enkele zaken onder uw aandacht brengen, waarvan de belangrijkste is de eenmalige aanvraag energietoeslag. Graag helpen wij je daarbij!

  1. Aanvraag energietoeslag van €1.300 als je een lager inkomen hebt
  2. Gratis inzet van een energiecoach
  3. Gratis energiebesparende producten tot maximaal €70
  4. 24 tips om energie te besparen
  5. Gratis energieklusser aan huis (bij lager inkomen)

Meer vragen? Kom langs!

De hulp van het Ombudsteam is gratis, ook als je geen lid bent van de partij of op een andere partij stemt. Kom langs op de Groest deze zaterdag! Of neem contact op bij het spreekuur of via de telefoon of e-mail:

  • De eerste en derde woensdagavond van de maand houdt het Ombudsteam spreekuur in wijkgebouw Lopes Dias aan de Lopes Diaslaan 213 in Hilversum Noordoost, van 19.30 tot 21.00 uur.
  • De eerste en derde donderdagavond van de maand is er spreekuur in wijkgebouw St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 in Hilversum Oost van 19.30 tot 21.00 uur.

Voor deze spreekuren hoef je geen afspraak te maken. Het PvdA-Ombudsteam is per e-mail bereikbaar via [email protected] en telefonisch via 06 861 341 48.

Robert Fiolet

Robert Fiolet

In mijn werkzame leven ben ik altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven en was daar als directielid verantwoordelijk voor het financieel, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch beleid. Dit is dan ook het werkterrein waar ik mij als lid van het ombudsteam het meest thuisvoel en het meest kan betekenen voor mensen die een beroep doen op

Meer over Robert Fiolet