Coronadebat: tijd om stokpaardjes los te laten

Door Jacqueline Kalk op 24 maart 2021

Donderdag 25 maart is het vervolg van het coronadebat in de commissievergadering. De aanleiding voor dit debat zijn de moties van de PvdA – een breder perspectief voor de samenleving – en die van de VVD voor de uitbreiding van de terrassen en ontheffing van de precariobelasting. Wat beide moties delen zijn de zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Het verschil is echter groot, waar de VVD motie zich beperkt tot een specifieke groep ondernemers, gaat de PvdA motie over de brede samenleving en hoe je maatregelen in samenhang met elkaar kunt inzetten.

De jongere die zijn baan in de evenementenbranche is kwijtgeraakt, inmiddels schulden heeft omdat de huur wel doorloopt maar het inkomen niet, en nu met depressieve klachten thuis zit, moeten we op meerdere fronten helpen. En met een traject richting werk, en met schuldhulpverlening en met psychische zorg. En dat geldt ook voor ouderen die eenzaam zijn. Naast de Hulp bij het Huishouding zal er ook een aanpak rond eenzaamheidsbestrijding moeten komen.  En wellicht kunnen jongeren daarvoor worden ingezet met werkgarantiebanen.

Wensenlijstjes en stokpaardjes

Het blijkt lastig te zijn om dit debat op samenlevingsniveau te voeren. De wensenlijstjes van elke partij waren vooral op de eigen achterban en stokpaardjes ingestoken. Voor de PvdA is dit niet de goede weg. De PvdA vindt wel dat we deze afwegingen in samenhang moeten maken. Onze motie geeft een aantal handvaten daarvoor, net als de Covid analyses van het college en de inmiddels opgestarte activiteiten in Hilversum en de regio dat ook doen. Deze maatregelen en activiteiten moeten elkaar versterken en op de juiste groepen gericht zijn. Donderdagavond spreken we over de gevolgen voor kwetsbare doelgroepen en gezondheidseffecten. 

Beperkte blik op slechts kleine groep horeca-ondernemers

Kwetsbare doelgroepen hadden we ook voor corona, denk aan de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of de laaggeletterden, kinderen die uit huis moeten worden geplaatst of vrouwen die worden mishandeld, de chronische zieken. Corona heeft daar nieuwe groepen aan toegevoegd. ZZP –ers zijn nu ook kwetsbaar, mensen met overgewicht hebben een groter risico met corona, en de horeca valt om. Voor ons zijn kwetsbare groepen nu die groepen die de meeste moeite hebben om op eigen kracht uit deze crisis te kunnen komen. Daarvoor zoeken wij de samenhang, integraliteit en onderlinge versterking. Alleen die ondernemers die een terras hebben tegemoet komen, doet geen recht aan het grote leed van alle horecaondernemers. Wij zijn verbaasd waarom er extra ambtenaren moeten komen voor het uitmeten van de terrasuitbreiding. Het lijkt ons dat je dat maar een keer hoeft te doen. Wat moeten die gaan doen? 

Brede aanpak voor hele samenleving gebaseerd op solidariteit

Wij pleiten wij voor een brede aanpak herstel na covid. Vanuit solidariteit met alle getroffenen en op basis van het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten maar ook met een beeld van wat voor samenleving willen wij worden. Branchering in de detailhandel om te voorkomen dat er nog meer kappers, nagelstudio’s en fastfood zaken bij komen is daar wat ons betreft een onderdeel van. Voor het sociale leven zijn de vele verenigingen die nu stil liggen onmisbaar. Of het nu gaat om toneel, dansen, dammen, biljarten of de bingo. Veel heeft stil gelegen en als er hulp is bij het weer opstarten dan moeten we er ook voor hen zijn. 

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk