Januari 2017

Periodiek leggen wij een actuele stelling voor aan het ‘Panel van 1.000 Hilversummers’. Het panel waarmee PvdA Hilversum haar inwoners een stem wil geven in de lokale politiek. Ook deze maand zijn wij weer erg benieuwd naar uw mening.

Een nieuwe kijk op zorg in Hilversum

Per 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor verschillende zorgtaken, zoals de WMO en AWBZ. In Hilversum is er één loket ingericht om een aanvraag te kunnen doen om gebruik te maken van een regeling, Het Sociaal Plein. De overheveling van zorgtaken naar gemeenten was een forse operatie. Ook voor Hilversum. De keuze om dit in eerste instantie centraal in te richten en te zorgen dat de taken uitgevoerd worden is dan ook begrijpelijk. In 2017 wordt de discussie echter gestart hoe de zorg nu daadwerkelijk vorm moet worden gegeven in Hilversum.

Dit breng ons bij de stelling van de maand:

[socialpoll id=”2416192″]

PvdA Hilversum maakt zich zorgen of iedereen met een zorg- of hulpvraag wel voldoende bediend wordt vanuit één loket. De bekendheid met wat het Sociaal Plein voor iemand kan betekenen, de bereikbaarheid voor mensen met een beperking, maar ook de mogelijkheid voor het Sociaal Plein zelf om actief een zorgvraag te signaleren. Des te meer nu langzaam maar zeker de rol van welzijnsorganisaties zoals Versa wordt afgebouwd en er nog meer eigen verantwoordelijkheid van de inwoners zelf wordt verwacht. Daarom vraagt PvdA Hilversum zich af of het niet beter is om loketten in de wijk te organiseren.

Doe ook mee aan de discussie

Is één loket voldoende naar uw mening? Of moet er toch meer gedaan worden om te zorgen dat iedereen goed met zijn vraag terecht kan? En wat zouden redenen zijn om dit wel wel/niet zo te doen? U kunt stemmen t/m 31 januari. Wij zijn benieuwd naar uw mening.