Lasten eerlijk verdelen

Door Privé: Femke van Drooge op 23 januari 2022

Tijdens verkiezingen lijkt het altijd alsof er geen limiet is aan de uitgaven die een een gemeente kan doen. Alle partijen staan te springen om mooie beloftes te maken voor hun kiezers. Wij vormen daar geen uitzondering op; natuurlijk wil ook de PvdA allemaal mooie en belangrijke investeringen doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich nóg meer thuis voelt in de wijk. Maar hoe gaan wij om met de financiën? Dat leest u hieronder.

Allereerst: waar willen we sowieso níet op bezuinigen?

We bezuinigen niet op zorg, jeugdzorg en welzijn

Wat ons betreft hoort goede zorg en ondersteuning bij de belangrijkste taken waar een overheid zich voor moet inzetten. In Hilversum is de kwaliteit van de zorg, ondersteuning en jeugdzorg er niet op vooruit gegaan de laatste jaren. Er is minder ruimte voor maatwerk, de toegankelijkheid staat onder druk door geplande bezuinigingen. In de politiek in Hilversum lijkt het alsof het kostenplaatje het enige is dat er toe doet. Marktwerking blijven we intussen bestrijden en uiteraard, voor zorgcowboys met grote winstmarges mag geen plek zijn in Hilversum.

We bezuinigen niet op armoedebestrijding en kansen voor mensen aan de kant

De ongelijkheid is enorm gegroeid in Nederland de laatste jaren. Je hoeft allang niet meer werkloos te zijn om moeite te hebben met het betalen van de rekeningen. De vaste lasten stijgen enorm door de wooncrisis en de stijging van de energiekosten. We willen juist dat de gemeente veel meer gaat doen om mensen te helpen die krap zitten. Van bezuinigen kan absoluut geen sprake zijn.

Waar kan wél op worden bezuinigd?

Economische netwerkorganisaties en investeringsfondsen

Veel geld wordt uitgegeven aan netwerkorganisaties die het economisch netwerk in Hilversum moeten verstevigen. Wat deze organisaties concreet bereiken is al jaren onduidelijk. De grootste factor die ondernemers in Hilversum in de weg staat is het vinden van geschikte ruimte en niet het belang van een gesubsidieerd netwerk.

Daarnaast heeft Hilversum intussen meerdere miljoenen euro’s in aandelenfondsen geïnvesteerd om startups en ‘scale-ups’ (groeiende bedrijven) in niet alleen Hilversum, maar in de regio een financiële booster te geven. Wat de PvdA betreft is dit nou net het enige terrein waar je misschien wél ‘de markt’ zijn werk kan laten doen, zonder aanvullende investeringen van de overheid.

‘Leuke’ prestigeprojecten zoals de Mediamile en de Kwekerij

Beide projecten kosten over de jaren rond de 400.000 ton of meer, met bijzonder weinig resultaat. Voor de verhuizing van de Kwekerij naar het Oosterspoorplein is momenteel geen ondernemer te vinden en de Mediamile ‘zuilen’ staan al tijden te verstoffen langs de weg, zelfs in een tijd dat er echt helemaal niks anders te doen was in Hilversum. Zonde van het geld. De huidige coalitiepartijen zouden graag nog meer van dat soort projecten starten, zoals een hip ‘Mediaplein’ op de Kerkbrink in plaats van een fijne groene verblijfruimte, wat ons betreft komt hier een eind aan.

Grote verkeersprojecten ten behoeve van nog meer blik op de weg

Er mag geïnvesteerd worden in verkeer, maar dan ten behoeve van de veiligheid en toegankelijkheid voor fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. Auto’s zorgen voor vervuiling, lawaai, overlast en onveiligheid. De straten die daar het meest last van hebben verdienen de aandacht, maar het aantrekken van nóg meer auto’s door de doorstroming te verbeteren kan niet de oplossing zijn wat ons betreft. De huidige mobiliteitsvisie wordt op dat punt wat ons betreft dus niet verder uitgevoerd.

Wat als.. dat nog steeds niet genoeg is?

In ons verkiezingsprogramma geven wij aan dat het verhogen van belastingen geen definitief taboe is in Hilversum. Uiteraard kiezen wij eerst voor de bezuinigingen waar wij die mogelijk zien. Daarnaast willen wij een zeer actieve lobby blijven voeren naar Den Haag, waar nu een nieuwe coalitie gevormd is die nog steeds geen structurele verhoging van het gemeentefonds wil invoeren, ondanks de stijgende kosten waar gemeentes mee te maken krijgen.

Als er daarna nog steeds geld nodig is en wij genoodzaakt zijn naar onze eigen belastingen te kijken, dan verdelen we de lasten zo eerlijk mogelijk, bij wie het kan betalen:

  • Als de OZB verhoogd móet worden, dan eerst voor eigenaren en niet voor gebruikers. Huurders worden zo ontzien van de belastingverhoging. Daarnaast gaat de voorkeur uit voor de ozb voor niet-woningen in plaats van woningen.
  • De afvalstoffenheffing willen we daarentegen juist liever niet verhogen.
  • Het verhogen van kosten voor bijvoorbeeld precario is geen taboe, maar zal in verhouding moeten blijven, met eventuele uitzonderingen afhankelijk van het doel.
  • We staan ook bij een eventuele belastingverhoging voor een toegankelijk en coulant kwijtscheldingsbeleid => inwoners moeten soms maanden wachten op een uitspraak. Bovendien is het weinig bekend waar en hoe je kwijtschelding kan aanvragen. Dat moet makkelijker en beter, zodat Hilversummers die anders met betalingsproblemen te maken dreigen te hebben kunnen rekenen op onze steun.
Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge