25 november 2015

Keurslijfpensioen de rooftocht door de lage rente

Onze staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft beloofd in januari 2016 met een antwoord te komen om deze diefstal ongedaan te maken. En ze heeft woord gehouden. Op 23 november heeft ze een wetsvoorstel “Variabele pensioenuitkeringen” ingediend bij de tweede kamer. De beoogde invoerdatum is 1 juli 2016.

We zijn er nog niet . Hoe gaan we om met mensen waarvan het pensioen al is ingediend en hoe gaan we om met de mensen die tussen nu en 1 juli verplicht worden om een pensioen af te sluiten? We roepen onze tweede Kamerleden op om zich hier ook hard voor te maken.

Het gaat hier over één miljoen mensen die al een pensioen hebben moeten kopen bij een verzekeringsmaatschappij omdat er geen bedrijfspensioen aanwezig was. De werkgevers waren hiertoe niet verplicht. Ze waren aangewezen op een pensioen gebaseerd op beschikbare premieregeling. Ze sparen een vast bedrag per maand en betalen dit aan een pensioenverzekeraar voor later. Door de lage rente krijgen deze mensen echter veel minder pensioen dan ze eerder was voorgespiegeld.

Het is de realiteit voor meer dan 20.000 mensen met een beschikbare premieregeling die dit jaar met pensioen gaan.

We spreken hier ook wel over een keurslijf, omdat de mensen die pensioen opbouwen met een beschikbare premieregeling op één moment hun opgebouwde pensioenpot moeten omzetten in een levenslange uitkering.

De rente rond de pensioendatum is beslissend voor de hoogte van de pensioenuitkering. Mensen vinden nu de hond in de pot omdat de rente zo laag is. En waarom is de rente zo laag? Door de manipulatie van de markt door de overheid!

De ECB koopt tot en met september 2016 tot 1.140 miljard euro aan staatsobligaties op. Door de opkoopprogramma’s en het daaraan voorafgaande rentebeleid is de rente historisch laag. Een tijdelijke zaak maar de gepensioneerde heeft er de rest van zijn leven last van. De huidige lage rente wordt de rekenrente voor het bepalen van de pensioenuitkering.

Als de rekenrente voor een levenslange pensioenuitkering laag is, dan weet de verzekeraar dat hij weinig rendement zal maken en wordt in het rekenmodel de uitkering lager.

De werknemer kan er 40 jaar over doen om een pensioenpot op te bouwen, en geniet daarna nog hopelijk heel lang van zijn pensioen. Maar dat ene moment, of liever gezegd de rente op dat ene moment, is beslissend voor de financiële toekomst.

Nu denk je een goed pensioen gekozen te hebben maar wordt je op het laatste moment, wanneer een herstel niet meer mogelijk is, geconfronteerd met een veel te laag pensioen. Zeer oneerlijk en discriminerend t.o.v. werknemers die wel aangesloten waren bij een bedrijfspensioen.

Wat wij vragen is meer flexibiliteit in de uitkeringsfase. Niet de werkelijke rente maar een fictieve rente of een mix van verschillende beleggingsvormen. Gelijk aan pensioenfondsen. Dit geldt niet alleen voor nog af te sluiten pensioenen maar ook voor mensen die dit al afgesloten hebben. Voor hen moet ook een reparatie mogelijk zijn voor de toekomstige jaren. Henk Nijboer (tweedekamer lid voor de PvdA) noemde als voorbeeld: “zoals het geregeld is bij het vernieuwen of oversluiten van een hypotheek”.

Het ingediende wetsvoorstel “Variabele pensioenuitkeringen” is een goed initiatief maar niet voldoende. Ook Ombudsteam PvdA Hilversum zal zich hard maken voor de reeds ingegane pensioenen en de pensioenen die nu afgesloten moeten gaan worden.