8 februari 2013

Ruim baan voor de elektrische auto

De gemeente Hilversum gaat proberen het elektrisch auto gebruik te stimuleren, door middel van het plaatsen van oplaadpunten op het Mediapark en in gemeentelijke parkeergarages. Ook heeft de gemeente zelf een elektrische auto aangeschaft en de gemeente wil (op den duur) in alle wijken oplaadpunten plaatsen. De PvdA vindt het goed dat de gemeente het gebruik van elektrische auto’s helpt stimuleren. Maar wat de PvdA betreft kan de gemeente wel minder rigide omgaan met het verlenen van toestemming om oplaadpunten te plaatsen in de wijken.

Volgens een prognose van de landelijke overheid zullen er in Hilversum in 7 jaar tijd bijna 950 mensen een elektrische auto bezitten. Daarom is het goed dat de gemeente heeft nagedacht over hoe om te gaan met het plaatsen van oplaadpunten. De gemeente heeft al oplaadpunten geplaats in de gemeentelijke parkeergarages Gooiland en de Gooische Brink. Het doel is om over 2 jaar 15 oplaadpunten voor elektrische auto’s in Hilversum te hebben staan.

Oplaadpunten in sommige wijken niet mogelijk

De gemeente heeft ook een aantal voorwaarden bedacht waaraan voldoen moet worden als mensen een oplaadpunt in hun straat willen aanvragen. Als iemand geen oprit heeft, dan moet de elektrische auto opgeladen worden aan de openbare weg. Helaas maken mensen die in wijken wonen waar een hoge parkeerdruk is, geen kans op een oplaadpunt. De PvdA vindt het zeer onverstandig dat de gemeente hier niet aan meewerkt.
Als u in een Hilversumse wijk woont met meer dan 80% parkeerdruk wordt de aanvraag voor een oplaadpunt afgewezen. Er zijn nu al twee aanvragen afgewezen op basis van dit criterium. De gemeente zendt hiermee helemaal het verkeerde signaal uit. De PvdA vindt dat de gemeente mensen die duurzame keuzes willen maken niet in de weg moet staan, maar juist vooruit moet helpen.

De PvdA vindt het onverstandig beleid om in wijken met een hoge parkeerdruk geen oplaadpunten te plaatsen. Juist in wijken met een hoge parkeerdruk rijden veel auto’s rond en die vervuilen natuurlijk ook. Dus als daar wat elektrische auto’s komen te staan i.p.v. conventionele auto’s zal dat alleen maar ten goede komen aan de luchtkwaliteit in die wijken. Bovendien is het wel erg vervelend als die mensen straks hun auto moeten opladen door een verlengsnoer van hun huis naar de auto te leggen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

De PvdA vindt dat deze regel van de baan moet. Mensen moeten in alle wijken van Hilversum een oplaadpunt kunnen aanvragen. De gemeente moet dit op een goede manier faciliteren. Dus geen sta in de weg zijn, maar een helpende hand bieden! De gemeenteraad heeft tenslotte forse ambities neergelegd om een klimaat neutrale gemeente te worden en met deze instelling gaat dat natuurlijk nooit lukken.