1 juni 2015

Positieve tussenstand Anna’s Hoeve

De verkoop van kavels op Anna’s Hoeve loopt lekker. De eerste 99 zijn nagenoeg verkocht, volgens plan. Het lijkt erop dat Anna’s Hoeve de diverse wijk in het groen gaat worden die beoogd is. Met minimaal 1/3 betaalbare woningen en stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie beloofd het een aantrekkelijke wijk te worden, met voor eenieder wat wils. Nu, na afloop van de eerste fase van de verkoop heeft het college een evaluatie uitgevoerd hoe het gaat met de verkoop en wat de verwachtingen voor de nieuwe fases zijn. Ook PvdA Hilversum is gevraagd het college te adviseren hoe verder te gaan.

Minimaal 1/3e sociale woningen

Er is een berekening gemaakt die aantoont dat er meer geld verdiend kan worden als er meer woningen in de vrije verkoop verkocht worden. PvdA Hilversum wil niet dat er minder dan de afgesproken 1/3e deel aan sociale huur-/koopwoningen wordt gebouwd. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen. Daarnaast neemt de gemeente ook een risico dat de verkoop langer duurt, op het moment dat zij het onderste uit de kan wil halen.

+100 extra sociale woningen

In het coalitieakkoord zijn ook 100 extra sociale woningen afgesproken. Deze zijn nu niet in de evaluatie opgenomen. Het zou bijzonder opmerkelijk zijn als er voor een scenario wordt gekozen waarin minder sociale woningen worden gerealiseerd als er juist afgesproken is dat er meer moeten komen. In juni zal de wethouder met een voorstel komen waar deze 100 extra woningen gerealiseerd kunnen worden.

En het middensegment?

Naast sociale woningen is er ook een grote behoefte aan huurwoningen in het middensegment. Dit zou ook de doorstroom van sociale woningen kunnen bevorderen. Echter, zijn wij in deze fase niet een voorstander om dit als eis op te nemen, omdat dit de verkoop in gevaar kan brengen en de opbrengstprijs ongewenst kan drukken. Wij hebben de wethouder gevraagd om goed in de gaten te houden hoe de verkoop hiervan loopt.

Meer aandacht voor duurzaamheid

Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van de duurzaamheidsleningen die de gemeente nieuwe bewoners aanbiedt. Wij steunen de gedachte dat duurzaamheid gestimuleerd en niet verplicht moet worden. Het college heeft voorgesteld de voorwaarden van de regeling te versoepelen. Deze versoepeling is een goed uitgangspunt, maar niet erg concreet. PvdA Hilversum heeft gevraagd om een uitwerking van deze versoepeling.

We zitten in een goede flow

Anna’s Hoeve doet het goed. Het zou jammer zijn als er maatregelen worden genomen die dat zouden doorbreken. PvdA Hilversum vindt het erg belangrijk dat het de wijk wordt zoals we die voorgenomen hebben. Met 1/3e sociale huurwoningen, een duurzame wijk in het groen. Mocht het aandeel woningen in het middensegment achterblijven dan kan daar op een later moment op bijgestuurd worden.

p.s. PvdA Hilversum is tegen het verleggen van de weg door Anna’s Hoeve.