PMD: moet Hilversum betalen voor uitstel?

Door Femke van Drooge op 19 maart 2018

De PvdA stelt schriftelijke vragen aan het college met betrekking tot de gang van zaken rond de invoering van de PMD containers in Hilversum. Dit doen wij in samenwerking met HvH, D66 en VVD. Wij vinden dat de raad onterecht voor het blok wordt gezet. De raad moet nu akkoord gaan met een tot 8 maanden versnelde invoering van deze maatregel, op straffe van een risico van 1,2 miljoen euro. Wij vinden dit een onacceptabele manier van zaken en hebben daarom urgente vragen voor het college.

Volgens wethouder Van Der Spek kan de invoering van de nieuwe PMD containers niet meer uitgesteld worden, omdat het de gemeente Hilversum wel 1,2 miljoen euro zou kosten. Maar wat de wethouder niet heeft vermeld in zijn brief vorige week, is dat de invoering volgens de oorspronkelijke planning pas in 2019 zou plaatsvinden. Het proces is versneld om te voorkomen dat de doelstellingen van het project niet gehaald zouden worden. De raad gaf in november al aan twijfels te hebben over de effectiviteit van de PMD containers. Ondanks de twijfels van de raad, is het college akkoord gegaan met een versnelde invoering van het plan. Vervolgens heeft het college wel drie maanden gewacht voordat de raad van dit besluit op de hoogte werd gebracht. Nu worden wij door de regio voor het blok gezet om toch mee te gaan.

Invoering PMD containers versneld ingevoerd

In de brief van de wethouder wordt gesproken over een ‘uitstel’ van het plan. Maar wat er niet in staat, is dat de regio en het GAD het plan juist versneld hebben. In de oorspronkelijke planning staat dat Hilversum pas in 2019 aan de beurt zou komen voor de PMD containers. Dat is vervroegd met 8 maanden. Nu is er ineens veel haast bij geboden om dit plan door te laten gaan en zou het plotseling enorm veel geld kosten om het plan ‘uit te stellen’. Maar wij van de PvdA hebben gebeld met het GAD hoe het zat met de besluitvorming. Wij kwamen erachter dat het besluit om te versnellen zelfs al in november 2017 was genomen. Dit is drie maanden vóórdat de raad hiervan op de hoogte werd gesteld!

Versnelde uitvoering plan om extra kosten te voorkomen

Ook meldde het GAD ons dat de versnelling van het plan nodig is, omdat er in de uitvoering bij de andere gemeentes complicaties en vertragingen waren opgetreden. Het besluit is dus genomen niet om geld te besparen, maar om te voorkómen dat de eerdere vertraging zouden leiden tot een overschrijding van het budget. Wij vinden het daarom zeer onterecht dat Hilversum de rekening wordt gepresenteerd van eerder gemaakte vertragingen. Dit is waarom wij ons hebben ingezet om de waarheid boven tafel te krijgen!

Onredelijke deadline in campagnetijd

Het college is van plan om morgen een reactie te geven op de regio, één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. De raad krijgt midden in campagnetijd minder dan een week om te reageren. Er is geen ruimte voor discussie, geen ruimte voor het stellen van vragen. Dit vinden wij een onfatsoenlijke manier om met de raad om te gaan. Daarom vragen wij aan het college om te wachten met het opstellen van een antwoord tot ten minste volgende week dinsdag. In de tussentijd willen wij dat het college ons meer informatie geeft over de gang van zaken met betrekking tot de besluitvorming over de PMD containers. Op basis van die informatie kunnen wij dan hopelijk alsnog tot een geïnformeerde reactie komen richting het GAD.

De schriftelijke vragen zijn hier te downloaden:

Schriftelijke Vragen PMD >

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge