30 maart 2015

Kleine winst voor duurzaamheid in verloren slag

Op 5 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten een positief advies te geven over de aanwijzing van Hilversum Zuid en Tuinwijk Oost als rijksbeschermd stadsgezicht.

PvdA Hilversum is tegen de aanwijzing van Hilversum Zuid en Tuinwijk Oost als rijksbeschermd stadsgezicht.

Door de aanwijzing:

• is het voor verhuurders toegestaan om de huur te verhogen met 15% van de maximale huurprijs.
• mogen er geen zonnepanelen aan de voorzijde van de woning worden geplaatst.
• Moet de oorspronkelijke staat van de woningen behouden blijven, wat kan leiden tot onredelijke of een onevenredig hoge inspanning van bewoners om hieraan te voldoen.

PvdA Hilversum vindt deze gevolgen zo ongewenst, dat de bescherming van het gezicht door de aanwijzing hier niet tegenop weegt. Ook zonder deze aanwijzing hebben Hilversummers bewezen dat ze voorzichtig omgaan met het karakter van de wijk. Daarom hebben wij tegen gestemd.

Toch wat meer ruimte voor duurzame ontwikkeling

Tijdens de besluitvorming over de aanwijzing is amendement 14/15 ingediend. Met dit amendement is gevraagd om het toch mogelijk te maken om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Elke verbetering van de negatieve gevolgen is mooi meegenomen. Dit amendement is unaniem aangenomen.
In de commissie Ruimte op 11 maart 2015 is besproken hoe dit amendement in het bestemmingsplan verwerkt is. Onder andere PvdA Hilversum vond dit erg onduidelijk. Wij vroegen wethouder Voorink of met de huidige beschrijving een bewoner ooit in aanmerking zou kunnen komen voor een vergunning om zonnepanelen aan de voorzijde te kunnen plaatsen. En in welke situatie dit dan wel en niet kan. Vandaag heeft de wethouder een brief gestuurd waarin hij dit toelicht:

Amendement A14/15

In de raadsvergadering van 5 november 2015 is het amendement aangenomen waardoor het beslispunt 4. werd gewijzigd en nu luidt:
‘In te stemmen met het voorgestelde gemeentelijk beleid ten aanzien van de omgang met de gezichten en de ministeries van OC&W en I&M daarover te informeren, onder voorwaarden dat maatwerk voor zonnepanelen in het zicht vanuit de openbare weg mogelijk moet zijn.’

In het bestemmingsplan is in de regels een afwijkingsbevoegdheid (2.3. Afwijken van de bouwregels) opgenomen van het verbod in artikel 2.2.1. Hiermee wordt het (onder andere) mogelijk gemaakt om, ondanks het verbod, het dakaanzicht te kunnen wijzigen. Hier valt ook onder het plaatsen van zonnepanelen op het voor- of zijdakvlak (in het zicht van openbaar toegankelijk gebied). Het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak (mits niet in het zicht van openbaar toegankelijk gebied) is vergunningsvrij.

Met deze afwijkingsregeling is het dus mogelijk dat op zichtlocaties in de beschermde gezichten zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Daarbij is onder andere een zorgvuldige plaatsing en detaillering/kleurgebruik van de panelen van belang en wordt aan de Commissie voor Welstand en Monumenten advies gevraagd (maatwerk).

Benieuwd hoe de aanpassing van het bestemmingsplan in de praktijk werkt

De aanpassing van het bestemmingsplan en de toelichting van de wethouder zijn een kleine winst in een verloren slag. Wij vinden het jammer dat het plaatsen van zonnepanelen aan een vergunningsplicht wordt onderworpen. Dit maakt de drempel onnodig hoger om te kiezen voor een investering in duurzaamheid. Ook zijn wij nog niet gerustgesteld hoe deze aanpassing in de praktijk uit zal pakken. Krijgen bewoners die een vergunningsaanvraag indienen ook daadwerkelijk toestemming om zonnepanelen te plaatsen? Hopelijk maken we ons hier onterecht zorgen over. Wethouder van Vroonhoven heeft voorgesteld over twee jaar een evaluatie te houden. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan.