Energiearmoede wordt aangepakt

Door Jacqueline Kalk op 18 juli 2022

Het politieke seizoen is afgesloten met op de valreep een goed resultaat voor inwoners. Op basis van het initiatiefvoorstel van de PvdA wordt er nu echt werk gemaakt om mensen die te maken hebben met energiearmoede, daadwerkelijk te helpen met het omlaag brengen van de energierekening. Zowel voor huurders als voor mensen met een eigen woning.

Energietoeslag

De PvdA had in november 2021 al een motie ingediend om mensen met een laag inkomen en die wonen in slecht geïsoleerde huizen te helpen. Een half jaar geleden was hier geen draagvlak voor en zou onze motie worden weggestemd. Hoe anders is dit nu, nu we elke dag lezen over stijgende energierekeningen en over de moeite die veel mensen hebben om deze te betalen. Het rijk heeft daarom geld beschikbaar gesteld waarmee mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon worden geholpen met een energietoeslag.

Omlaag brengen van de rekening

Elke dag stijgen de energieprijzen. Het enige wat echt helpt om de kosten omlaag te brengen, is door er voor te zorgen dat je minder hoeft te stoken om je woning warm te krijgen of minder gas gebruikt bij het koken of douchen. En daar zijn hulpmiddelen voor. Die gaat de gemeente nu ruimhartig inzetten, zowel bij mensen die huren als bij mensen met een koopwoning die dit niet zelf kunnen betalen met een lening. De gemeente gaat actief op zoek naar deze mensen, in ieder geval in Oost, in de Meent en in Kerkelanden. En de gemeente gaat zelf meehelpen bij het klussen!

Een half jaar geleden was dit niet mogelijk, nu zijn alle partijen overtuigd dat we als gemeente alles uit de kast moeten trekken om mensen te helpen die leiden onder deze stijgende energieprijzen. Ons initiatiefvoorstel werd dan ook unaniem aangenomen!

Minimaregelingen

Hilversum kent vele vormen van minimaregelingen. Dit zijn regelingen waarmee mensen met een laag inkomen worden geholpen. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld met een kindpakket zodat kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging, of met een regeling voor de aanschaf van witgoed als je dat niet zelf kunt betalen. Er zijn heel veel verschillende regelingen en voor elke regeling is de doelgroep anders (mensen met een inkomen tot 110, 120 of 130% van het wettelijk minimum) en moet je verschillende formulieren invullen om daar in aanmerking voor te komen.

Dat kan en moet anders. Daarom heeft de PvdA (met SP, DH en BVNL)  een plan ingediend om:

  • De toegang tot alle regelingen te vereenvoudigen (dus 1 formulier voor alles),
  • Gebruik van de regelingen voor iedereen met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon mogelijk te maken.

Ook de coalitie heeft aangegeven dit zo te willen. Daarom is het ook zo vreemd dat in de discussie hierover er geen ruimhartige steun kwam van de coalitiepartijen. Bij de begroting 2023 wordt nu gekeken of dit mogelijk is. Deze toezegging deed wethouder Scheepers.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk