25 april 2015

Theater moet op gemeente kunnen rekenen‏

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers.

Hilversum moet een kleinschalig theater hebben
Er zijn 150 stemmen uitgebracht. Er is als volgt gestemd:

  • Helemaal mee eens (62%)
  • Mee eens (13%)
  • Mee eens, noch mee oneens (8%)
  • Mee oneens (9%)
  • Helemaal mee oneens (8%)

Theater hoeft niet meer te rekenen op een vaste bijdrage                                            
Afgelopen dinsdag nam wethouder Jaeger deel aan een debat over cultuur in de Vorstin. Hierin gaf hij duidelijk te kennen alleen nog vast te willen investeren in muziek, film en media. De rest van het budget wil hij flexibel houden. Dit wil hij vastleggen in een nieuwe Cultuurnota.

Op het nieuwe cultuurbeleid kan je niet bouwen
Wij vrezen dat het nieuwe beleid leidt tot afbraak van het cultuuraanbod in Hilversum. Hoe kunnen culturele organisaties  bestaan als ze elk jaar opnieuw een subsidieaanvraag moeten doen? Elk jaar de onzekerheid, terwijl je een gebouw hebt waar kosten aan zitten en personeel wat betaalt moet worden.

Cultuurorganisaties moeten weten wat ze aan de gemeente hebben
Nu theater Achterom ermee ophoudt is het ook onzeker waar theatervereniging de Fusie terecht kan. Zij willen graag in het theatergebouw blijven samen met andere amateurverenigingen. PvdA Hilversum vindt dat zij een plek moeten krijgen en erop moeten kunnen rekenen dat ze daar kunnen blijven.