13 maart 2013

Sociaal return in Pinetum?

Wil het Pinetum Blijdenstein structureel subsidie krijgen in 2014, dan moet het Pinetum inzetten op sociaal return. Een prima en creatief idee vinden wij bij de Partij van de Arbeid. Zo helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt er ook nog eens voor de mooie bomentuin gezorgd!

2013 overbrugging?

Dat de bomentuin van het Pinetum waardevol is voor Hilversum, dat staat buiten kijf. De unieke verzameling bomen is een unicum voor Hilversum en ook ver buiten onze dorpsgrenzen! Jarenlang was de subsidierelatie tussen de gemeente Hilversum en het Pinetum een “knipperlichtrelatie”, het ene moment wel subsidie, het andere moment stopzetting van de subsidie. Er was eerlijk gezegd ook niet echt een richting in te zoeken. Op deze wijze was het voor het Pinetum ook wel moeilijk, om extern centjes te vinden! Overigens bleek in deze barre crisistijden het zoeken van geldbronnen buiten de lokale overheid nog niet zo eenvoudig. Daarom vinden wij het heel reëel dat we, als gemeente Hilversum, in 2013 een overbruggingssubsidie geven van 25.000 euro (betaald uit het cultuurbudget en economische Zaken en Media).

Mooie return in het groen!

Maar hoe nu verder? Daar heeft het college van burgemeester en wethouders voorwaarden voor gesteld. In de botanische bomentuin kunnen mensen met een kwetsbare arbeidspositie een zinvolle tijdsbesteding vinden en nuttig werk verrichten. Indien aan deze voorwaarden worden voldaan, dan kan het Pinetum vanaf 2014 een structurele subsidie krijgen. Nou, dit lijkt mij persoonlijk “geen boom te ver!”, prima voorwaarden, die de botanische bomentuin geweldig kunnen helpen en vele Hilversummers die graag werkervaring willen opdoen een mooie return in het groen geven!