27 november 2014

Patstelling tussen Theater Achterom en D66 Wethouder Jaeger blijft!

Tot onze grote spijt is het cultuurconflict tussen D66 wethouder Jaeger en Theater Achterom en Vorstin nog geen millimeter opgelost. De PvdA betreurt deze gang van zaken, ook het afblazen van de fusie tussen de Vorstin en Theater Achterom is heel jammer, omdat hier jaren van beleid en voorbereiding aan vooraf zijn gegaan.

Waarom deze cultuurommezwaai?

Ook gisterenavond werd niet duidelijk waarom dit cultuurconflict is ontstaan. Waarom het huidige college van burgemeester en wethouders (D66-VVD-SP-CDA) nu wil dat theater Achterom sluit, zonder een sluitende oplossing te hebben voor een eventueel alternatief is voor de PvdA een compleet cultuur raadsel. De PvdA vindt dat indien theater Achterom zou moeten sluiten er een alternatieve locatie voor handen moet zijn, waar bijvoorbeeld onze amateurverenigingen kunnen optreden.

Op 18 December in de commissie

Er was nog wel een klein lichtpuntje in deze donkere cultuurdagen, want ook wethouder Jaeger gaf toe dat hij zich hier en daar “te ruw had gedragen”. Op 18 December wil hij de kwestie met de gemeenteraad gaan bespreken. Toch vindt de PvdA dat de wethouder ook in de tussentijd het overleg met de Vorstin en Theater Achterom moet starten, met het zoeken naar oplossingen om bijvoorbeeld toch te bestuderen of de fusie niet alsnog kan doorgaan bijvoorbeeld. De cultuur in Hilversum is te belangrijk om ruzie over te maken, vinden wij als PvdA’ers!

Vragen van de PvdA voor wethouder Jaeger nav de brief van de Vorstin en theater Achterom

Afgelopen dagen zijn wij als gemeenteraadsleden geconfronteerd met onze wethouder cultuur die via de media liet weten “geen geld van de overheid over de muur van het theater wilden flikkeren”, deze tekst moesten wij uit de regionale pers vernemen. Ook stuurden de Vorstin en theater Achterom een brief waarin zij een andere mening gaven over de problemen met de gemeente Hilversum. Ook zij na de gemeenteraadsvergadering de feiten zoals toen besproken veranderd, de fusie is afgeblazen en als de zaken zoals nu ervoor staan niet veranderd sluit het theater per 01 Juli de theaterdeuren. De PvdA vindt deze opsomming een trieste gang van zaken en vindt dat er zo niet met de cultuur in Hilversum moet worden omgegaan.

Mijn vragen zijn zeer eenvoudig en als volgt:

1. Waarom kiest de wethouder in de regionale pers zulke grote woorden?

2. Dit is als wethouder cultuur toch geen constructieve oplossing?

3. Waarom kiest de wethouder geen samenbindende en communicatieve oplossing?

4. Welke oplossingen biedt de wethouder in het kader van het juiste cultuurbeleid in Hilversum?

5. ZIjn er nog mogelijkheden dat theater Achterom ook na 01 Juli 2015 haar deuren openhoudt?

6. Welke keiharde garantie hebben de amateurvereniging na 01 Juli 2015?

Rekenend op een constructief antwoord,

Hans Haselager, Fractievoorzitter van de PvdA gemeenteraadsfractie