12 oktober 2013

Hilversum heeft theater in binnenstad nodig!

Afgelopen week werd bekend dat Theater Achterom en de Vorstin gaan fuseren. Eén organisatie voor muziek, podiumkunsten, theater en dance. Krachten bundelen en verder professionaliseren lijkt ons een goede zaak, wie kan daar tegen zijn? Echter, de uitkomst van het onderzoek is allerminst verrassend en de belangrijkste vraag ‘welke betekenis kan cultuur voor Hilversum hebben’ komt niet aan de orde.

Wethouder besteedt geld verkeerd

Blijkbaar heeft deze wethouder veel vertrouwen in onderzoek. Dit is inmiddels het vijfde externe bureau dat hij binnenhaalt. En helaas zijn de uitkomsten in veel gevallen bekend en weinig verrassend. Ook dit keer weer niks nieuws onder de zon en veel open deuren. Helaas kost deze onderzoeksdrift de gemeente veel geld. Samen met de reorganisatie van Globe inmiddels ruim 2,5 miljoen euro. Vier keer het bezuinigingsbedrag op cultuur. Een trieste conclusie aan het einde van een ambtsperiode.

Cultuur kan binnenstad facelift geven

Maar laten we vooruit kijken. Voor de PvdA zijn de Vorstin, Theater Achterom, de bibliotheek, het filmtheater en het Museum altijd de cultuurdragers van Hilversum geweest. Ook bij toekenning van subsidies hebben we daar altijd op ingezet. De PvdA was de eerste die verdere bezuinigingen op de bibliotheek tegenhield en pleitte voor meer geld voor de Vorstin. Een fusie tussen Theater Achterom en de Vorstin juichen we dan ook van harte toe.

Wat wij missen in het rapport is de functie van cultuur voor de binnenstad. Het centrum van Hilversum heeft nieuwe impulsen nodig. Naast winkelen en wonen, kan cultuur daar de motor in zijn. Het filmtheater is daar een levendig voorbeeld van. Dus geen theater op het Mediapark, in de vioolkist, of welke andere locatie wethouder van der Want ook in gedachten heeft . Maar het theater huisvesten in de City bioscoop aan het Herenplein, samen met toneelverenigingen de Fusie, Ars, en mogelijk een extra filmzaal voor het Filmtheater. Hiermee creëer je niet alleen een mooi cultuurplein maar ook een prachtige cultuur driehoek Vorstin – Cultuurplein – Museum Hilversum. Twee theaters op het Herenplein kan veel synergie geven. En schept kansen voor jong talent, try outs voor cabaret iconen en voorstellingen van scholen. Volgens het nu voorliggende rapport kan zo’n optie met € 30.000 extra gerealiseerd worden. Overigens heb ik twijfels bij de financiële onderbouwing van het BMC rapport.

Binnenstad prioriteit

Voor een nieuwe coalitie zou de binnenstad als centrum van het Gooi werkelijk prioriteit moeten krijgen. Het centrum moet haar aantrekkelijkheid opnieuw heroveren. Dat betekent meer aandacht voor wonen, architectonische kwaliteit, meer branche variatie en kleine ondernemers. Daarin past het ontwikkelen van het Herenplein tot het Cultuurplein van Hilversum. Nu er een nieuwe bioscoop aan de markt verrijst, is dit een kans voor open doel. Laten we die liggen, dan zitten we nog jarenlang met een gesloten lege bioscoop, want sloop en herontwikkeling van dit gebouw zijn veel te kostbaar.