9 februari 2013

Bibliotheek een van onze cultuurpeilers in Hilversum

Dat de Partij van de Arbeid een groot supporter van onze bibliotheek in Hilversum is, lijkt me zo langzamerhand een open deur. Maar deze week bracht de bibliotheek zelf goed nieuws naar buiten: de bieb is gecertificeerd met een 95% score en helpt mee op de Hilversumse scholen aan leesbevordering.

De bieb richt zich op de toekomst

De Partij van de Arbeid is heel positief over de Hilversumse bibliotheek; voor ons is de bieb een van de cultuurpeilers in Hilversum. Juist de bibliotheek wil samenwerken met andere cultuurinstellingen in Hilversum en heeft al de activiteiten van Cult-Ed overgenomen, maar de prima functionerende bibliotheekdirecteur Els Brons is bereid nog meer het middelpunt van cultuurminnend Hilversum te worden. Zo is Els ook bereid om meer mogelijkheden te onderzoeken voor haar bibliotheektheaterzaal, die ze desnoods hiervoor wil verbouwen. Voor de PvdA is het helder: op de bibliotheek mag niet meer bezuinigd worden!

Klinkende cijfer voor de bieb

Deze week werd de bibliotheek gecertificeerd; uit het auditrapport komt naar voren dat er meer leden, meer leningen en meer bezoekers zijn. De bezoekers vinden de bibliotheek gastvrij, leuk om te bezoeken en ontmoeten hier gemotiveerde medewerkers. Niet onbelangrijk, sinds 2011 heeft de educatie een enorme impuls gekregen en is de bibliotheek een inspirerende samenwerkingspartner. De scores die heel hoog uitkwamen zaten vooral in leiderschap, maatschappelijke oriëntatie en kwaliteitszorg, maar ook de tevredenheid van klanten en de subsidiegever is heel hoog.

De bieb op de Hilversumse scholen

Inmiddels heeft bibliotheekdirecteur Els Brons ook een project gestart waarin ze meewerkt met de leesbevordering op Hilversumse basisscholen. Om het lezen op de basisscholen te verbeteren worden lees-coördinatoren getraind, leesplannen opgesteld, schoolbibliotheken/mediatheken opgezet en een activiteitenplan geformuleerd. Het project Bibliotheek op School sluit aan op een aanpak die de afgelopen 4 jaar succesvol was op 90 basisscholen in Nederland.

Een veelzijdige bieb is goud waard!

Vanwege deze veelzijdigheid in aanbod en activiteiten is volgens de Partij van de Arbeid onze bibliotheek goud waard in Hilversum. Wij moeten deze koesteren en ook bevorderen dat hier meer samenwerkingsverbanden plaatsvinden. Deze gedachte moet zeker een kernpunt worden van de uitwerking van de cultuurplannen die deze maanden gaan plaatsvinden.