16 februari 2013

Aloysius, het behoud van een historisch gebouw

Impuls voor creatieve industrie en een oplossing voor het grafisch atelier

Deze week maakte onze PvdA wethouder Jan Rensen een drieslag bekend voor de oude Aloysius Mavo. Ooit dreigde de sloopkogel, maar nu wordt het historische gebouw gered! De oude Aloysius Mavo kan verkocht worden en daardoor gebruikt worden voor de creatieve industrie en als nieuwe locatie voor het Grafisch Atelier! Deze combinatie van oplossingen maakt dus een drieslag die cultuurhistorie, creatieve industrie en cultuur in Hilversum de helpende hand biedt!

Eerst de voorgevel behouden, maar nu het hele gebouw

Nog niet zo lang geleden was slopen het besluit voor de oude Aloysius Mavo. Als uitvloeisel van de bouw van de nieuwbouw (naast het historische gebouw) was een nieuw bouwplan in plaats van de oude Aloysius bedacht, wat geld voor de gemeentekas moest opleveren. Toch bleek dit bouwplan nog niet zo eenvoudig, alleen al de wijze waarop “het blik onder de grond geparkeerd moest worden” bleek een hele opgave. Daarnaast kwamen er vanuit de Hilversumse samenleving veel geluiden die aangaven dat het verdwijnen van dit stukje historisch Hilversum wel heel erg zonde zou zijn. In eerste instantie waren er nog ideeën om alleen de voorgevel te behouden, maar dit is natuurlijk een nogal cosmetische oplossing. Behoud van het hele gebouw en een herbestemming past toch meer in het behouden van de cultuurhistorie in Hilversum.

Eindelijk kan het grafisch atelier zijn drukpers inpakken

Dus zocht Jan Rensen in alle stilte naar een oplossing. Deze week bracht hij naar buiten dat er een potentiële koper is, namelijk de heer Janssen (waarvoor Hulde!). De heer Janssen heeft al een ander monument gekocht, namelijk de oude basisschool het Kruispunt, een Dudok monument. In de oude Aloysius Mavo kan dan creatieve industrie plaatsvinden in combinatie met cultuur. Het Grafisch Atelier lijkt een serieuze kandidaat voor vestiging in dit gebouw. Eindelijk kan het Grafisch Atelier zijn zware drukpersen inpakken! Al jaren zit het Grafisch Atelier in een slecht gehuisvest gebouw op het Langgewenst. Naast deze slechte huisvesting, begint ook de tijd op de Langgewenst locatie te  dringen, want door de nieuwe plannen voor het Langgewenst (de bouw van de nieuwe bioscoop) moeten de gebouwen van en rondom de oude Eurobioscoop verdwijnen.

Hart voor cultuur!

Deze oplossing voor het Grafisch Atelier laat zien dat het hart voor cultuur nog volop aanwezig is in politiek Hilversum. Niet voor niets pleitten wij als Partij van de Arbeid om cultuurinstellingen projectsubsidies te geven, voor projecten die de cultuur in Hilversum inhoud en/of een impuls geven. Ook het herhuisvesten van het Grafisch Atelier geeft aan, dat wij aandacht hebben voor alle facetten van de cultuur in Hilversum. Wij hopen dat de verkoop van de Aloysius Mavo gaat lukken en dat het Grafisch Atelier kan verhuizen. Zet de drukpersen maar aan!