22 april 2016

Oranje in plaats van grijs?

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers naar aanleiding van het nieuwsbericht dat de burgemeesters in de regio definitief akkoord zijn gegaan met de komst van een vierde kliko voor PMD.

De stelling: Een vierde kliko kan er nog wel bij

Er is 185 keer gestemd. Iets meer dan 50% is het met de stelling eens en vindt dat een vierde kliko er nog wel bij kan. De uitslag is als volgt:

  • Helemaal mee eens (29%)
  • Mee eens (21%)
  • Mee eens, noch mee oneens (8%)
  • Mee oneens (14%)
  • Helemaal mee oneens (28%)

De voordelen van de kliko overtuigen nog niet volledig

De PMD-zakken lijken al goed gebruikt te worden. De meeste deelnemers die reageerden gaven aan de zakken te gebruiken. De ongemakken die deze met zich meebrengen zullen echter voor velen herkenbaar zijn; Zakken die over straat waaien. Het rommelige aanzicht van de losse zakken langs de weg. Het gebrek aan inzamelpunten ten opzichte van bijvoorbeeld glascontainers. Deze nadelen verdwijnen met de invoering van de kliko voor PMD. Toch is daarmee een groot deel van de deelnemers nog niet overtuigd om de kliko in te voeren. De ruimte voor een vierde container is niet bij iedereen beschikbaar. De containers nemen al veel ruimte in en zien er niet aantrekkelijk uit.

Kan de grijze kliko afgeschaft worden?

Er is een sterke wens naar het gehele afhaalbeleid te kijken. Uit de inhoudelijke reacties komt veelvuldig de suggestie voor iets met de grijze container te doen. Met de invoering van PMD is de hoeveelheid afval voor de grijze container veel minder geworden. Er worden meerdere suggesties gedaan; De grijze kliko afschaffen, een kleinere grijze container, een gedeelde container voor PMD én restafval of juist voor restafval verzamelcontainers installeren in plaats van voor PMD. Aanvullend kunnen er stimuleringsmaatregelen genomen worden om het afval nog beter te scheiden.

Voorkomen is beter dan genezen

We leven in een wegwerpmaatschappij. Er zijn veel producten voor eenmalig gebruikt en bijna alles in de supermarkt is verpakt. Het zou producenten sieren hier meer aandacht aan te besteden en zo te helpen afval te voorkomen. Als consument kan je hier weinig tegen doen. Toch zijn er ook voor consumenten manieren om afval te verminderen. Tips voor het verminderen van afval vind je onder andere hier..