4 oktober 2015

Hilversummers lopen nog niet warm voor McDonald’s

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers.

Er moet een McDonald’s komen aan de Vreelandseweg

Er is als volgt gestemd:

  • Helemaal mee eens (13%)
  • Mee eens (11%)
  • Mee eens, noch mee oneens (10%)
  • Mee oneens (14%)
  • Helemaal mee oneens (51%)

Een ruime meerderheid is tegen de komst van een McDonald’s. Veel van de inhoudelijke reacties gaan ook over mogelijke gevolgen die de komst van de McDonald’s met zich mee brengt. PvdA Hilversum herkent deze ook. Ook verbazen wij ons erover dat McDonald’s deze locatie de voorkeur geeft aan één in de buurt van de A1 of de A27. Maar als McDonald’s zich echt op deze locatie wil vestigen dan zal er nog wel wat moeten gebeuren.

Wat is mythe en wat is waarheid?

McDonald’s heeft een negatief imago als het gaat om de manier waarop zij hun voedsel produceren. Ook op het gebied van arbeidsomstandigheden is er het nodige te doen geweest. Nederland kent een hoge standaard als het gaat om zowel voedselproductie als arbeidsomstandigheden. Deze moet zelfs McDonald’s naleven. McDonald’s heeft de afgelopen tijd aangetoond dat niet alle verhalen waar zijn. Ook hebben ze maatregelen doorgevoerd om zowel het aanbod gezonder te maken, als de manier van productie te verbeteren. Zolang er geen concrete signalen van misstanden zijn heeft PvdA Hilversum hier vooralsnog geen oordeel over.

Het zal nog drukker worden langs worden langs deze weg

Als McDonald’s een vergunning krijgt om hier een vestiging te openen, dan zou het goed zijn als de gemeente zorgt voor een goede ontsluiting van en naar de McDonald’s. De afslag van de rotonde naar het terrein voelt ook erg onveilig. Als je vanaf de Diependaalselaan komt, heb je een vrij kort stukje vanwaar iemand vanaf de Vreelandseweg zo op je in kan rijden. Dit is niet handig bedacht. Ook zouden ze verbeteringen aan de Diependaalselaan door kunnen voeren. Bijvoorbeeld een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Hiermee wordt de druk op de Diependaalselaan verminderd. Het is nu al een wens van velen dat hier iets aan gedaan wordt.

Houd rekening met de kwaliteit van de omgeving

Het huidige gebouw zit goed verstopt in een mooie groene omgeving. Dit beeld, wat je hebt als je Hilversum binnen komt rijden, wil je graag behouden. Daarom is het belangrijk dat het aanwezige groen blijft. Ook zwerfafval is niet fraai. Van McDonald’s mag verwacht worden dat ze hiervoor verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen om dit te voorkomen of op te ruimen.

Het biedt ook voordelen als er een McDonald’s komt

Het levert werkgelegenheid voor met name jongeren op. Het gaat verder verval van het terrein tegen. En de aanwezigheid van een McDonald’s is over het algemeen een goede impuls voor bedrijven die in de directe omgeving gevestigd zijn. McDonald’s is degene die momenteel overweegt zich hier te vestigen. Het is niet te verwachten dat er op korte termijn een ander bedrijf interesse zal tonen. PvdA Hilversum wil graag zien hoe McDonald’s en de gemeente op de bezwaren inspelen, voordat het gesprek verder gaat.